Header image

We wensen je een gezond en veilig 2023

10 december 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

We bevinden ons in de laatste weken van een bijzonder jaar dat vol optimisme van start ging. Het einde van corona was in zicht en iedereen popelde om het normale leven energiek op te pakken. Al gauw werd de wereld geconfronteerd met de inval van Rusland in Oekraïne, die voor de lokale bevolking grote gevolgen heeft. Ook in West-Europa zijn deze voelbaar.

Veel mensen en bedrijven zijn door de stijgende prijzen in een benarde situatie gebracht. De grootste haven van Europa heeft ook te maken met de gevolgen van dit conflict. Zo zagen wij in onze haven aanzienlijke verschuivingen van goederenstromen. Wie had een jaar geleden kunnen voorspellen dat bijvoorbeeld de overslag van vloeibaar aardgas zo’n enorme opmars zou maken?

We zijn een haven in transitie en alleen samen kunnen we die verandering realiseren. We zijn er trots op dat – ondanks alle disrupties – de Rotterdamse haven in nauwe samenwerking met onze klanten en partners goed heeft doorgedraaid. Onze investeringen zijn toegenomen en zijn er onder andere op gericht het gebruik van duurzame energiebronnen als waterstof en biobrandstoffen te stimuleren. Door het opspuiten van 55 hectare nieuw land op de Maasvlakte 2 maken we ruimte voor duurzame bedrijven.

De eerste belangrijke stappen zijn gezet in het aanleggen van de infrastructuur voor het vervoer van waterstof en CO2. Ook blijven we investeren in capaciteit en bereikbaarheid. Zo worden de eerste aansluitingen op de Container Exchange Route gerealiseerd. We zetten ook stappen op het gebied van de digitalisering van de haveninfrastructuur. Bijvoorbeeld met de inrichting van het luchtruim voor drones waarmee de haven nog veiliger en efficiënter wordt.

Het is mooi dat we als havencomplex hebben getoond flexibel en veerkrachtig te zijn. In onze jaarfilm passeren al die opzienbarende momenten van 2022 nog eens de revue.  

Wij danken u voor uw vertrouwen en uw inzet. Ook voor 2023 kijken we uit naar een duurzaam vervolg van onze samenwerking. Voor nu wensen wij u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gezond en veilig nieuwjaar!

Met hartelijke groet,

Allard Castelein, CEO | Vivienne de Leeuw, CFO | Boudewijn Siemons, COO

'Het is mooi dat we als havencomplex hebben getoond flexibel en veerkrachtig te zijn.'