Header image

Welkom in de haven van Rotterdam

Hoe kunnen wij je helpen?

Graag stellen we ons kort aan je voor. De Rotterdamse haven is de grootste haven van Europa. We beheren, exploiteren en ontwikkelen het Rotterdamse haven- en industriegebied en zijn verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. We zijn trots op de haven van nu en creëren samen met onze partners de haven van de toekomst. Met vooruitziende blik, streven we naar een klimaatvriendelijke, inclusieve én veilige haven.

En wie ben jij? Schipper, verlader, Rotterdammer, toerist, toekomstige collega of pers? Je vindt hier van alles over de haven: van zakelijke diensten tot mooie banen en van nieuwsbericht tot eropuit in de haven-tip.

OVERSLAG NAGENOEG GELIJK IN EERSTE HALF JAAR 2024

De overslag kwam uit op 220,0 miljoen ton. Dat is 0,3% lager dan in dezelfde periode in 2023 (220,7 miljoen ton).

'Als het goed gaat met de haven van Rotterdam, gaat het goed met de Europese economie'
Ursula von der Leyen, Voorzitter Europese commissie

Ontdek de haven

Van de skyline tot de maasvlakte: stap bij ons aan boord

Studenten sleutelen aan drones

Werken en leren

Leerlingen bij FutureLand

Eropuit in de haven

ONZE HAVEN is altijd in beweging

Luister, lees en kijk naar alles wat bij ons vaart en speelt.

Slimme haven

Continu zoeken naar hoe de haven slimmer, efficiënter en duurzamer kan.

Duurzame haven

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving.

Veilige haven

Veiligheid is in onze haven topprioriteit.

Bereikbare haven

Het Havenbedrijf spant zich samen met partners in om de haven bereikbaar te houden.

Latest news

Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg
Bereikbaarheid

IT-storing: cruciale processen in de Rotterdamse haven lopen door

Proostmoment tijdens het zomerevent
Duurzaamheid

Gezamenlijke aanpak voor schoon en emissieloos bouwen

Maasvlakte met conversiepark en Amaliahaven gezien vanuit de lucht

Overslag Rotterdamse haven nagenoeg gelijk gebleven in eerste halfjaar 2024

De nieuwe wandelroute met audiogids begint bij Port Pavilion, het haveninfopunt aan de Leuvehaven

Nieuwe audiotour over de haven van Rotterdam

Overzicht haven van Rotterdam
Duurzaamheid

H2Global proefveiling: de eerste levering van groene waterstofdrager ammoniak voor de EU via de haven van Rotterdam