Header image

Gebruik AIS-data van binnenvaartschepen

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt digitale producten om de logistieke keten te optimaliseren en te verduurzamen. Een voorbeeld hiervan is PortXchange, waarmee rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners informatie uitwisselen rond hun port calls.

Inzicht in de locatie van binnenvaartschepen via AIS verbetert planningen en helpt bedrijven te anticiperen op wijzigingen. Hierdoor kunnen zij binnenvaartschepen in de haven beter faciliteren.

Om AIS-data van binnenschepen die ook geregistreerd staan als woning te mogen gebruiken, heeft het Havenbedrijf vanuit AVG-oogpunt toestemming nodig van de scheepseigenaar. Via onderstaand formulier kun je je toestemming verlenen. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met je AIS-data. Deze worden uitsluitend gebruikt in producten en diensten die alleen geautoriseerde gebruikers mogen inzetten. De AIS-data worden dus niet openbaar gemaakt op de website van het Havenbedrijf.

We hanteren ook een bewaartermijn. Na die tijd worden de gegevens geanonimiseerd zodat ze niet meer te herleiden zijn tot een specifiek schip. Identificerende gegevens zoals het ENI-nummer, lengte en breedte worden dan ook vernietigd. De AIS-informatie wordt overigens nadrukkelijk niet gebruikt voor handhaving en inspecties.

We houden bij welke scheepseigenaren toestemming hebben gegeven. Je kunt je toestemming te allen tijde weer intrekken. De tot dan toe gebruikte AIS-data worden dan geanonimiseerd en er worden niet langer AIS-data van het schip verzameld.