Header image

Faciliteiten

Hoe kunnen wij je helpen?

De haven van Rotterdam biedt diverse faciliteiten voor de binnenvaart: autosteigers, drinkwatertappunten, parkeer- en afvalvoorzieningen, wifi en walstroom.

Autosteigers

Wil je een auto aan boord zetten of van boord halen? Dat kan op een van onderstaande locaties:

 • Schaardijk, oeverfrontnummer 115
 • Buitenhaven (Vlaardingen), oeverfrontnummer 657
 • Maashaven, oeverfrontnummer 1305 en oeverfrontnummer 1371
 • Waalhaven, oeverfrontnummer 2243
 • 3e Petroleumhaven, oeverfrontnummer 4032
 • Botlek, oeverfrontnummer 4210
 • Calandkanaal, oeverfrontnummer 5711
 • Pionierkade, oeverfrontnummer 6100
 • Hartelhaven, oeverfrontnummer 7104
 • Pr. Margriethaven, oeverfrontnummer 8362
 • Albatroskade, oeverfrontnummer 2604

De locaties aan de Schaardijk, Waalhaven en Pionierkade zijn beschikbaar voor schepen die één blauwe kegel voeren. De locaties in de Hartelhaven, 3e Petroleumhaven en het Calandkanaal zijn beschikbaar voor schepen die twee blauwe kegels voeren.

Pilot gescheiden afval binnenvaartschepen

Maandag 3 juli start het Havenbedrijf met de pilot gescheiden afvalinzameling fractie glas en papier. Op 3 locaties in het havengebied, plekken waar frequent binnenvaartschepen aanleggen, worden voor 6 maanden een glascontainer en een papiercontainer geplaatst. Gedurende deze maanden monitoren we de hoeveelheid en kwaliteit (zuiverheid van de fractie) van het gescheiden afval. Op basis van de uitkomsten van deze pilot wordt een besluit genomen voor het vervolg.

Verduurzamen haven

De pilot draagt bij aan het verduurzamen van de haven. We doen deze pilot afvalscheiding, zodat het afval hoogwaardiger hergebruikt kan worden. Dit bespaart grondstoffen en energie en zorgt voor minder CO2 uitstoot (minder verbranding van het restafval).

De locaties zijn:
 • Kade Elbeweg (Rob de Pionier / Gezamenlijke brandweer)
 • Rozenburgsesluis (westzijde)
 • Schaardijk / Alphatron
Kaart haven met locatie kade Elbeweg, Rozenburgsesluis en Scharedijk/Alphatron

Afval

Binnen het Haven Industrie Complex vervangen nieuwe bovengrondse afvalcontainers met vulgraadsensoren en een toegangscontrolesysteem de huidige afvalcontainers voor de binnenvaart. Hiermee kunnen deze afvalcontainers alleen door de binnenvaart worden gebruikt. Het vulgraadsysteem zorgt ervoor dat de containers alleen worden geleegd als dat echt nodig is. Ook hebben de afvalcontainers een nieuw systeem voor toegangscontrole. De afvalcontainers zijn eenvoudig te openen met de Connect4Shore-app, die de schippers nu al toegang geeft tot walstroom en drinkwater.

Het toegangscontrolesysteem wordt begin maart geactiveerd. Aan het deponeren van het afval zijn geen kosten verbonden.

WALSTROOMVOORZIENINGEN

In de haven zijn walstroomvoorzieningen beschikbaar voor de binnenvaart. Heb je elektriciteit nodig op openbare ligplaatsen? Gebruik dan de walstroomkasten via Connect4Shore. Hiermee sluit je op het elektriciteitsnetwerk van de wal aan.

Walstroom binnenvaart Noordereiland

Vragen, storingen of klachten?

Heb je vragen, wil je een storing melden of heb je een klacht? Meld het dan via ons klachtformulier.

Storing walstroomkasten

Enige tijd geleden waren een aantal walstroomkasten in storing. Inmiddels zijn de modems in deze walstroomkasten vervangen en functioneren de walstroomkasten weer naar behoren. Voor sommige walstroomkasten geldt een aparte instructie. Deze is terug te vinden op: Connect4Shore - Storingspagina. In de app is zichtbaar welke walstroomkasten in storing zijn.

Waarom walstroom?

Om uitstoot en geluidsoverlast te verminderen, geldt in de haven van Rotterdam een generatorverbod bij openbare ligplaatsen. Het gebruik van walstroom past in het beleid van de stad en haven om economische ontwikkeling en leefbaarheid hand in hand te laten gaan. Gebruik van walstroom zorgt voor schonere lucht. In de directe omgeving is minder uitstoot van stikstofoxide en fijnstof. Ook gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Bovendien heeft de omgeving geen last meer van het geluid van draaiende generatoren.

Drinkwater

In de Parksluizen en aan de Pionierkade en Schaardijk vind je voorzieningen voor drinkwater. Voor het afnemen van water op de Pionierkade en aan de Schaardijk kun je Connect4Shore gebruiken.

Kosten

Binnenvaartschepen die havengeld betalen aan het Havenbedrijf Rotterdam, hoeven over de eerste 6 m3 water per dag geen vergoeding te betalen. Indien de schipper meer dan 6 m3 wil afnemen, is dat mogelijk door de transactie door te laten lopen. De kosten hiervoor bedragen € 1,37 per m3. Verrekening vindt maandelijks achteraf plaats, op basis van het daadwerkelijke verbruik boven de 6 m3.

Waterboten

Voor de levering van water op andere ligplaatsen kun je contact opnemen met Evides. Evides vaart op werkdagen van 7:30 tot 16:00 uur met vier waterboten volgens een vast schema door de haven.

Parkeren in betaald parkeergebied

Meer je af op een ligplaats aan de wal en heb je een auto die je daar wilt gebruiken? In het gebied waar betaald parkeren is ingevoerd, kun je een parkeervergunning aanschaffen. Deze vergunning is geldig op alle locaties waar ligplaatsen voor de binnenvaart zijn én waar in de aangrenzende straten betaald parkeren is ingevoerd.

Het gebied waar betaald parkeren geldt, is verdeeld in parkeersectoren.
De parkeersector voor de binnenvaart is sector 97. Sector 97 bestaat uit de volgende straten met parkeerplaatsen:

• Aelbrechtskade
• Coolhaven
• G.J. de Jonghweg
• Hillelaan (tussen Posthumalaan en Brede Hilledijk)
• Maashavenkade
• Maashaven
• Maashaven N.z.
• Maashaven Oostzijde
• Mullerkade
• Parkhaven
• Parkkade
• Sint-Jobskade
• Stieltjesstraat (alleen parkeerplaatsen langs kade)
• Walhallalaan

Met een parkeervergunning voor de binnenvaart kan in deze straten van de sector worden geparkeerd.