Header image
Duurzaamheid

Verduurzamen Maasvlakte 2

Hoe kunnen wij je helpen?

Met Maasvlakte 2 heeft Havenbedrijf Rotterdam de ambitie om wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzaamheid. Om deze ambitie te realiseren geeft het Havenbedrijf alle ruimte aan innovatieve technieken die leiden tot duurzame en economisch succesvolle ontwikkeling van het nieuwe haven- en industriegebied.

Het Havenbedrijf heeft een lange traditie in het toepassen van vooruitstrevende technologieën en processen. In de bestaande haven zijn daarvan genoeg voorbeelden, zoals de Euromax-terminal en het innovatieve communicatiesysteem Portbase. Voor Maasvlakte 2 ligt de lat nóg hoger: het nieuwe haven- en industriegebied moet de meest duurzame en innovatieve haven ter wereld worden. Geen onrealistische ambitie voor een haven die letterlijk uit de zee is gehaald en waar duurzaamheid en innovatie in elk onderdeel kunnen worden ingebouwd.

Haliade-X

Alleen duurzame bedrijven

Voor bedrijven die zich op Maasvlakte 2 willen vestigen, heeft het Havenbedrijf strenge eisen op het gebied van duurzaamheid. Het Havenbedrijf maakt met de bedrijven duidelijke afspraken over luchtkwaliteit, geluidshinder en schoner achterlandtransport, maar ook over efficiënt (her-)gebruik van energie, elkaars restwarmte, afvalstoffen en halffabricaten. Bedrijven zien de noodzaak om milieuproblemen aan te pakken ook en zoeken naar nieuwe vormen van duurzame bedrijfsvoering. Zij zien bovendien kansen om hun efficiency te verhogen. Maasvlakte 2 is daarmee een showcase en laat zien dat duurzaamheid en economische groei goed samengaan.

Duurzame terminals

De containerterminals op Maasvlakte 2 zijn de meest moderne en geavanceerde ter wereld. De terminals zijn volledig elektrisch uitgevoerd, van de Automated Guided Vehicles (AGV’s) tot de zeekadekranen. De terminal van APM Terminals draait volledig op energie opgewekt door windturbines. Bij Rotterdam World Gateway zijn gebouwen uitgevoerd met warmtekoudeopslag. Ook aan de aansluiting op de Betuweroute is gedacht: de terminals zijn klaar voor de nieuwe verdeling van het achterlandvervoer over de meest duurzame modaliteiten. Eén van die modaliteiten is de binnenvaart. De nieuwe terminals hebben de primeur van een kade die specifiek bestemd is voor binnenvaartschepen.

Intermodaal transport

Het Havenbedrijf streeft naar een optimale verbinding via alle modaliteiten. Een andere verdeling over het spoor, de weg en de binnenvaart is daar een essentieel onderdeel van. Het Havenbedrijf speelt daarom een actieve rol bij het adviseren en begeleiden van modal shifts. Heb jij al nagedacht over de voordelen die een modal shift kan opleveren?