Header image

Aanleg walstroom Holland Amerikakade

12 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Cruiseport Shore Power is druk bezig de overstap te maken naar walstroom. Het project wordt in de periode zomer 2023 tot medio 2024 gerealiseerd. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam voeren een gezamenlijke strategie- en ontwikkelprogramma om walstroom voor zeeschepen te versnellen en op te schalen.

Walstroom. Een veelgehoorde term in de haven, maar wat betekent dat nu eigenlijk? In Rotterdam zetten we volop in op verduurzaming van de stad en haven. 

Het doel is dat binnen een aantal jaar een groot deel van de zeeschepen 'aan de stekker' gaan als ze aan de kade liggen. Hierdoor is het niet meer nodig de dieselgeneratoren te laten draaien om het schip van stroom te voorzien terwijl het aangemeerd ligt.

MS Rotterdam VII komt voor de eerste keer aan bij de Cruise Terminal Rotterdam

Generatoren uit

Aan de kade afgemeerde schepen draaien veelal op generatoren voor de benodigde energie aan boord. Walstroom biedt de kans om die uitstoot te verminderen door schepen te voorzien van een schone energiebron. Dieselgeneratoren kunnen dan uit wat goed is voor de luchtkwaliteit. Het gebruik van walstroom vermindert zowel de uitstoot van CO2, stik- en fijnstof. Bovendien neemt het nestgeluid van de cruiseschepen aanzienlijk af. Met de ingebruikname van de walstroom loopt Cruiseport Shore Power alvast vooruit op de Europese regelgeving (Fit For 55). Die schrijft voor dat in 2030 alle cruiseschepen in de Europese havens gebruik dienen te maken van walstroom.

Wat gaat er gebeuren

Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase. Stedin gaat aan de slag met het leggen van de kabels om de installatie van stroom te kunnen voorzien. Daarna volgt de uitvoeringsfase; de concrete aanleg van de walstroomvoorziening. Het Deense PowerCon A/S, gespecialiseerd in het aanleggen van walstroom voor cruisehavens, zal de voorziening gaan realiseren.

Wanneer gaat het gebeuren

Om overlast te minimaliseren en de bereikbaarheid van het gebied te garanderen, worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Meer informatie over de werkzaamheden? Ga naar de Bouwapp https://debouw.app/search en zoek op ‘Holland Amerikakade’.

Uitvoeringsfase

Start 2e kwartaal 2023 – 4e kwartaal 2024

  • Werkzaamheden door Stedin in openbare ruimte, aanleggen kabel - netaansluiting
  • Werkzaamheden op de kademuur: realisatie kabelmanagementsysteem
  • Werkzaamheden in de Cruiseterminal (technische ruimte)

Testfase

Start 4e kwartaal 2024

  • Delen van de walstroominstallatie worden getest
  • Installatie gedeeltelijk testen met een paar schepen

Ingebruikname

Begin 4e kwartaal 2024

Viermoment

Oplevering installatie en het eerste schip officieel aan de walstroom

Meer informatie

Co-funded by the European Union
Logo Cruise Port Shore Power