Ligplaatsen Parkkade

Ligplaatsen Parkkade

Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf treft op de openbare kades aan de Parkkade maatregelen voor het borgen van een veilige situatie. Het gaat om een tijdelijke maatregel tot maximaal 1 maart 2024.

Wat gaat er gebeuren?

Het Havenbedrijf plaatst tijdelijk hekwerken op de Parkkade. Hierdoor is het weer mogelijk voor zeeschepen om de openbare wachtlocaties te gebruiken, wat momenteel niet het geval is.

  • Van najaar 2023 tot maximaal 1 maart 2024 staan er tijdelijke hekwerken op de kade, over een lengte van 400 meter tussen het Maastunnelgebouw en de Ballentent.
  • De hekwerken komen op maximaal 5 meter uit de waterkant te staan en zijn doorzichtig, zodat er zicht op het water blijft;
  • Het gedeelte op de kade rond de zeeschepen wordt hiermee afgesloten voor publiek en beveiligingspersoneel houdt toezicht.

Waarom gebeurt dit?

Uit controle van de Europese Commissie is gebleken dat zeeschepen aan Nederlandse openbare wachtlocaties onvoldoende de maatregelen naleven uit de ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code). Deze regelgeving geldt sinds 2004 voor zeeschepen en havenfaciliteiten die deze zeeschepen ontvangen. Sindsdien zijn de circa 170 Rotterdamse terminals die in verbinding staan met de zee extra beveiligd en wordt nauwkeurig gecontroleerd wie daar van en aan boord van de zeeschepen gaan. Voor de openbare wachtlocaties van de haven van Rotterdam geldt een milder beveiligingsregime. Het gaat om genoemde ‘laag-risico-locaties’. Op deze kades mogen geen goederen of gevaarlijke stoffen worden overgeslagen of afgegeven.

Impressie: geel markeert het gebied op de kade voor de hekken (dit is geen exacte aanduiding van de plaatsing van de hekken).
Impressie: geel markeert het gebied op de kade voor de hekken (dit is geen exacte aanduiding van de plaatsing).

De Parkkade is wel van belang voor de Rotterdamse haven. De kade wordt door de zeeschepen met name gebruikt om te wachten op een ligplaats, om passagiers of bemanning te wisselen of inspecties te ondergaan. De zeeschepen moeten hierbij zorgen dat geregistreerd wordt wie aan boord komt of van boord gaat en voorkomen dat ongewenste lieden aan boord komen, bijvoorbeeld door de loopplank standaard omhoog te laten. Vanwege de publieke ruimte, het bewoond gebied en het beschermd stadsgezicht op de Parkkade is gekozen voor cameratoezicht en onregelmatige inspecties. De Europese Commissie heeft deze maatregel als onvoldoende beschouwd en direct aanvullende maatregelen geëist om de situatie te laten voldoen aan bovengenoemde ISPS-code.

Waarom tot 1 maart?

Het Havenbedrijf onderzoekt hoe het de openbare wachtlocaties in de Rotterdamse haven extra kan beveiligen. Omdat er honderden zeeschepen gebruik maken van die ligplaatsen, neemt het intussen de genoemde tijdelijke maatregelen met de beveiligde hekken op de Parkkade. Zodra er zicht is op hoe het Havenbedrijf na deze tijdelijke periode wil omgaan met deze wachtplaatsen voor zeeschepen, verschijnt dat (onder andere) op deze pagina.