Header image

Nieuw havengebied in zee

31 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De twee modernste, automatische containerterminals ter wereld, de grootste zeeschepen op aarde, reuzenformaat funderingspalen voor windturbines op zee en een vaste ligplaats voor ’s werelds grootste vaartuig de Pioneering Spirit en twee ligplaatsen voor boord-boordoverslag.

Bezoek FutureLand

Wie meer wil weten over de aanleg en inrichting van deze havenuitbreiding óf over andere ontwikkelingen in Europa’s grootste haven kan terecht in Informatiecentrum FutureLand. Sinds de start van de aanleg van Maasvlakte 2 in 2009 weten ruim 100.000 bezoekers op jaarbasis het interactieve informatiecentrum te vinden. Naast het informatieve aanbod in het centrum maken bezoekers hier ook tours per schip of touringcar. De jaarronde programmering bedient een breed publiek: van kinderen tot professionals en van internationale delegaties tot familie-uitjes of zelfs complete schoolklassen.

Sinds de afronding van de aanleg in 2013 zijn de ontwikkelingen indrukwekkend. Na een uitgebreide en zorgvuldige besluitvormingsfase werd in 2009 gestart met de aanleg van het nieuwe havengebied in zee. Met een totale oppervlakte van 2.000 hectare biedt Maasvlakte 2, uiteindelijk, 1.000 hectare ruimte aan innovatieve, duurzame, diepzeegerelateerde havenindustrie. Havenbekkens, zeewering en infrastructuur zoals spoor en weg beslaan nu al 1.000 hectare. De Rotterdamse haven groeide dankzij de meest recente uitbreiding met 20 procent.

Aanleg havenuitbreiding in zee

Voordat Maasvlakte 2 verrees was de zee er ca. 17 meter diep. Om het nieuwe land tot zo’n 5 meter boven de zeespiegel op te spuiten was zand nodig, veel zand. In de eerste fase tot aan 2013 hebben sleephopperzuigers het gros van het zand gewonnen op zorgvuldig geselecteerde zandwinlocaties op de Noordzee. Het overige zand kwam vrij bij de realisatie van het Yangtzekanaal, dat het nieuwe havengebied nautisch ontsluit via de Maasvlakte. Ook werd zand gewonnen bij het uitdiepen van de nieuwe havenbekkens en bij andere projecten in het havengebied. Niet alleen efficiënt, maar ook beter voor het milieu. In totaal is er in de eerste fase van de aanleg 240 mln kubieke meter zand aangebracht.

Cijfers

De aanleg van Maasvlakte 2 omvat naast nieuwe haventerreinen ook een zeewering om het havengebied te beschermen tegen de zee. Deze bestaat in het zuidwesten uit 7,5 kilometer strand met duin. Aan de noordzijde is vanwege de direct naastgelegen vaarroute gekozen voor een 3,5 kilometer lange harde zeewering met een steiler talud. Deze is opgebouwd middels nauwgezette plaatsing van 20 duizend betonblokken uit de oorspronkelijke zeewering van de Maasvlakte. De blokken wegen elk circa 40 ton en hebben een afmeting van 2,5 bij 2,5 bij 2,5 meter. De blokkendam is samen opgetrokken met een stenig duin waarin grofweg 7 miljoen ton breuksteen is verwerkt. De basisinfrastructuur bestaat uit 14 km dubbelspoor, 13 km wegen (2x2 rijstroken primaire weg en een secundaire weg voor recreatie en calamiteiten), 2.500 meter diepzeekade en 1.000 meter lichter/'short sea'-kade. De havens hebben een diepte van -20 meter, diep genoeg voor de grootste zeeschepen. De diepzeekades zijn opgetrokken uit 1,2 meter dik beton, naast de waterdiepte steken deze ook nog eens 20 meter de havenbodem in waarmee de totale hoogte tot ruim 40 meter optelt.

PUMA haalde Maasvlakte 2 uit zee

Na een internationale aanbestedingsprocedure werd aannemersconsortium PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte) in 2008 gecontracteerd voor de aanleg van de eerste fase in een Design, Construct & Maintenance constructie. In PUMA werkten baggeraars Boskalis en Van Oord samen. Zij hebben hun kennis en capaciteit gebundeld om gezamenlijk Nederland een stukje groter te laten groeien. Na de oplevering in 2013 was PUMA nog eens vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van de zeewering.

Gefaseerde aanleg

Tot 2030 worden geleidelijk de laatste terreinen aangelegd binnen de buitenste contouren van het nieuwe havengebied. Het tempo waarmee dat gebeurt wordt mede bepaald door de vraag naar nieuwe haventerreinen. Door de havenuitbreiding gefaseerd te realiseren worden investeringen gespreid en tegelijk het oppervlakte braakliggend terrein beperkt. Voordat de aanleg van start ging waren de eerste klanten reeds gecontracteerd. Ruimte die nu nog niet nodig is voor het opspuiten van nieuwe terreinen wordt in de tussentijd nuttig gebruikt. Zo vindt de Pioneering Spirit, het grootste vaartuig ter wereld, er tussen offshore klussen een veilige haven om zich op te maken voor komende opdrachten. Daarnaast bieden ligplaatsen 90 & 91 ruimte voor de veilige overslag van schip naar schip, scheepsreparaties of ter overbrugging van tijd.

Luchtfoto ontwikkelingen in de haven

Bedrijvigheid

APM Terminals

APM Terminals breidde in Rotterdam uit met een nieuwe terminal op Maasvlakte 2. Sinds april 2015 is het 86 hectare grootte terrein operationeel. APM Terminals beschikt hier over 1.000 meter diepzeekade met een diepte van 19,5 meter. Daarnaast is er 500 meter kade voor binnenvaart- en feederschepen met een diepgang tot 9,65 meter.

Voor de capaciteit van 2,7 miljoen standaardcontainers (TEU) op jaarbasis is de terminal uitgerust met tien Super Post Panamaxkranen, drie barge/feeder kranen, twee railkranen en 54 automatische stackkranen. APM Terminals beschikt over een railterminal van vier sporen breed en is verbonden met de Betuweroute. Voor het vervoer van containers over de terminal staan 72 elektrisch aangedreven automatische geleide voertuigen (AGV’s) klaar. De terminal is volledig geëlektrificeerd en draait op windenergie.

Bij APM Terminals Maasvlakte II werken circa 450 mensen, onder meer in de technische dienst en deels ook in nieuwe functies als procesoperator. Crane operators bedienen de Super Post Panamax kranen op afstand, vanaf kantoor.

Rotterdam World Gateway

Rotterdam World Gateway (RWG) kreeg als eerste beschikking over hun terrein van 108 hectare. RWG heeft hier de beschikking over 1.150 meter diepzeekade met een diepte van 20 meter. De kade speciaal aangelegd voor binnenvaart en short sea heeft de lengte van 550 meter en een diepte van 11 meter. De terminal is met eigen railterminal aangesloten op de Betuweroute.

Zeeschepen worden gelost en geladen met 11 Super Post Panamax kranen, drie barge/feederkranen en twee railkranen. De kraanoperators doen dit met camera’s en joystick op afstand vanaf kantoor. De terminal is verder uitgerust met 50 automatische opslagkranen en 59 elektrische automatische geleide voertuigen (AVG’s). Twee railkranen en zes sporen zorgen voor aansluiting op de havenspoorlijn. In 2015 werd het eerste deel operationeel. Op de huidige terminal kan RWG op jaarbasis 2,35 miljoen standaardcontainers overslaan.

Sif Group

Sif Group assembleert monopiles op haar 42 hectare grootte productie en op- en overslag terminal. Deze stalen funderingen voor offshore windturbines en de olie- en gasindustrie worden gelast van gigantische stalen ringen met een diameter tot 11 meter. De maximale lengte die zodoende wordt bereikt meet 120 meter. Sif produceert de stalen ringen in Roermond. De capaciteit ligt rond de 200 monopiles op jaarbasis. De marktleider in de productie van monopiles is sinds 2016 actief op Maasvlakte 2.

Transport eerste monopolies uit SIF fabriek

Door de combinatie van de productie en de services voor op- en overslag van zware lading versterkt Rotterdam haar positie in de offshore windenergie. Dankzij de strategisch gunstige ligging kan Sif Group haar opdrachtgevers optimaal bedienen en zodoende hun leidende positie voor funderingen van offshore wind en olie- en gasindustrie op de Noordzee verder uitbouwen. De vestiging van Sif op de Maasvlakte creëert werkgelegenheid voor circa 200 mensen.

De uitgifte van het terrein draagt bij aan de transitie naar duurzame vormen van energieproductie, een voorname ambitie van het Havenbedrijf. Bovendien versterkt de vestiging van deze terminal het bestaande offshore cluster door extra activiteiten, zoals toelevering van componenten, assemblage en overslag. Het Havenbedrijf heeft de 400 meter diepzeekade aangelegd, met een diepte van 16,50 meter. In de toekomst kan de diepte naar 19 meter worden gebracht.

Biochemie

Biochemie staat nog in de kinderschoenen. Toch is hier op Maasvlakte 2 ruimte voor gereserveerd. De chemische industrie van de toekomst maakt minder gebruik van fossiele grondstoffen en meer van biologische. Wanneer de grootschalige omslag in deze sector zich voltrekt laat zich niet eenvoudig voorspellen. Maar direct naast het bestaande chemische cluster op de Maasvlakte zijn de mogelijkheden ongekend. Deze locatie kan bijvoorbeeld optimaal gebruik maken van aanwezige infrastructuur en elkaars rest- of afvalproducten zoals stoom en warmte. Naast de containersector, offshore industrie en (bio-)chemische industrie is er ruimte voor distributie. Onder meer in het nieuwe Distripark Maasvlakte West. Gelegen in de directe nabijheid van Europa’s grootste container hub met state-of-the-art deepsea-, barge- en railterminals en containerdepots, biedt het terrein van meer dan 100 hectare volop kansen. Ook de sterke chemie- en vriesclusters liggen vlakbij. Via hoogfrequente multimodale verbindingen is Distripark Maasvlakte West uitstekend verbonden met het Europese achterland. Chauffeurs kunnen gebruik maken van de truckparking Maasvlakte Plaza met alle benodigde voorzieningen. Distripark Maasvlakte West biedt mogelijkheid voor grootschalige distributie van chemische producten, inclusief gevaarlijke stoffen, agroproducten en hoogwaardige consumentengoederen zoals elektronica.