Header image

Verdieping Nieuwe Waterweg

Hoe kunnen wij je helpen?

Jaarlijks varen meer dan 15.000 zeeschepen over de Nieuwe Waterweg. De rivier is voor sommige schepen te ondiep. Voor een optimale bereikbaarheid van de haven zijn de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiept over een lengte van vijfentwintig kilometer.

Betere bereikbaarheid

Met het verdiepen van de Nieuwe Waterweg en de Botlek kunnen grotere schepen de Rotterdamse haven in en geven we invulling aan de groei van het lange afstand goederentransport.

Het beter bereikbaar maken van de Botlek voor schepen met een grotere diepgang vergroot de economische mogelijkheden en versterkt de positie van de haven. Door de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter (Aframax en de nieuwe Panamax-schepen) de Botlek bereiken.

Vitale haven

Om de Rotterdamse havenindustrie vitaal te houden, is investeren in behoud én vernieuwing noodzakelijk. Op termijn moet de haven klaar zijn voor de transitie van een lineaire, fossiele economie naar een circulaire biobased economie. Een economie waarin (grond)stoffen van plantaardige oorsprong worden gemaakt en hernieuwbare biologische bronnen zo lang en hoogwaardig mogelijk hergebruikt worden. De Botlek kan hierbij een belangrijke rol spelen.