Header image
Hoe kunnen wij je helpen?

Alles wat je moet weten over de Brexit.

In 5 stappen
Brexit-proof

Europa binnen handbereik

Voorafgaand aan elk transport naar het Verenigd Koninkrijk is douaneaangifte nodig en moet het douanedocument bij de ferry- of 'short sea'-terminal worden voorgemeld.

Je lading snel door de haven

Of je nu chauffeur bent, vervoerder, expediteur, importeur of exporteur: iedereen moet zich voorbereiden en met elkaar goede afspraken maken. Door samen in actie te komen, kan lading snel door onze haven. Regel het en zorg dat je ketenpartners dit ook doen. Samen voorkomen wij vertragingen.

Informatie voor scheepvaart

Alle zeescheepvaart moet een bezoek aan de Rotterdamse haven vooraf melden bij de divisie Havenmeester. Meer informatie voor bezoekende zeevaart en binnenvaart.

Informatie voor exporteurs en importeurs

Nederlandse bedrijven moeten bij export en import aangifte doen bij de Douane. Naast deze douaneregels kun je ook te maken krijgen met andere formaliteiten, zoals keuringen voor dierlijke producten of extra regels voor de in- en uitvoer van afvalstoffen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het VK of die goederen ontvangen uit het VK, op zich tijdig aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import-/exportkeuringen en -certificaten.

Informatie voor wegtransport

Nederlandse bedrijven moeten bij export en import aangifte doen bij de Douane. Sinds de Brexit zijn de regels voor goederenvervoer via de ferry veranderd. Vanaf 1 januari gelden alle importregels voor de EU voor al het verkeer wat uit VK komt. Vanaf 1 april en 1 juli gelden nieuwe regels voor export naar het VK. Check voor meer informatie het Brexitloket en de website van de NVWA.

Voorafgaand aan het transport moeten tenminste 3 formaliteiten in orde zijn:

  1. Boeking bij de ferrymaatschappij
  2. Douaneaangifte van de te vervoeren goederen
  3. Aanmelding van de douanedocumenten via Portbase

Voldoet het transport niet aan deze drie voorwaarden, dan wordt de vrachtwagenchauffeur de toegang tot de ferryterminal geweigerd. Vrachtwagenchauffeurs wordt daarom geadviseerd om pas te gaan rijden naar ferryterminals, nadat voor hun lading douaneaangifte is gedaan en douanedocumenten vooraf zijn aangemeld. Meer informatie 

Veelgestelde vragen aan
het Havenbedrijf

Brexit mascotte

Wat zijn de feiten en cijfers over Brexit en de Rotterdamse haven?

• Voor Rotterdam is qua volume het Verenigd Koninkrijk (VK) na Rusland het tweede herkomstland voor via de zee aan- en afgevoerde goederen. Na Duitsland, België en Rusland is het VK qua totale overslag het vierde land, met een kleine 40 miljoen ton (8,5% van het Rotterdamse totaal).

• De Britse import bestaat vooral uit short sea: Roll-on/Roll-off (RoRo) lading, containers en natte bulk. De Britse export naar Nederland bestaat vooral uit natte bulk (met name Noordzee-olie) en 'short sea'- en RoRo-lading.

• Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 2016 berekend dat een Brexit de economie van Nederland relatief hard kan raken. Dat komt omdat de Nederlandse economie, in vergelijking met die van de EU, meer via handel verweven is met de economie van het VK. Volgens het CPB kunnen de kosten voor Nederland in 2030 oplopen tot 1,2% van het bbp, wat neerkomt op zo’n € 10 miljard ofwel € 575 per inwoner. De impact is volgens het CPB het grootst op de productie van voedselverwerkende industrie, chemie, kunststof- en rubberindustrie, elektronische apparatenindustrie, transportmiddelenindustrie en metalen- en mineralenindustrie.

• Het handelseffect van de Brexit op het maritieme transport van en naar de Nederlandse zeehavens kan aanzienlijk zijn, zo blijkt uit het rapport ‘Gaan we het schip in?’ van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (8 februari 2018). Bij de inschatting van dit effect zijn de Brexit-handelsscenario’s van het CPB als uitgangspunt genomen. Voor wat betreft het uitgaande transport is het effect van de Brexit voor alle Nederlandse havens gezamenlijk ingeschat op -4,4% in het ongunstige scenario en -2,6% in het gunstige scenario.

• Indien het VK uit de interne markt stapt, zullen er douanehandelingen verricht moeten worden. Nederland zal daartoe douanefaciliteiten moeten inrichten, ook in de Rotterdamse haven. Daartoe werven de Nederlandse Douane en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit extra personeel (750-930 Douane en maximaal 143 NVWA).

Wat zijn de kansen en bedreigingen voor de Rotterdamse haven van Brexit?

Op de korte termijn zijn mogelijke vertragingen op RoRo- en 'short sea' terminals de meest acute bedreiging voor soepel handelsverkeer met het VK. Op de middellange en lange termijn kan herinvoering van handelstarieven leiden tot veranderingen in productieprocessen en distributiesystemen, hetgeen kan leiden tot geringere handelsstromen. Dit biedt voor Rotterdam evenwel ook kansen, bijvoorbeeld indien bedrijven hun activiteiten verplaatsen van het VK naar Rotterdam. Havenbedrijf en stad Rotterdam werken hierin nauw samen.

Hoe kan het Havenbedrijf het bedrijfsleven in de haven helpen om de nadelige gevolgen van Brexit zo veel mogelijk te beperken?

• Havenbedrijf Rotterdam heeft het havenbedrijfsleven afgelopen jaren actief geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de Brexit. Ook zit het Havenbedrijf namens het Rotterdamse bedrijfsleven bij diverse overleggen met Rijk, gemeenten en inspectiediensten om te zorgen dat alle inzet van de overheid goed aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Dit gaat over zaken als voldoende douanecapaciteit en voldoende mogelijkheden voor veterinaire en fytosanitaire keuringen, zodat die in het gehele havengebied kunnen plaatsvinden.

• Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met terminals een simulatiestudie uitgevoerd naar de mogelijke impact van Brexit op de infrastructuur op en rond de terminals. De uitkomsten van deze simulatie kan de overheid als wegbeheerder gebruiken om de grootste knelpunten weg te nemen.

• Aangezien RoRo- en 'short sea'-terminals nog niet beschikken over ict-infrastructuur die noodzakelijk is voor het afhandelen van derde landenverkeer, helpt het Havenbedrijf Rotterdam via haar dochteronderneming Portbase aansluiting op een ict-systeem dat, net als dat het geval is voor containerterminals, de formaliteiten volledig automatiseert. Dit waarborgt dat het handelsverkeer met het VK zo min mogelijk vertragingen oplevert.

Wat zijn de grensformaliteiten en procedures van de Britse douane?

Per 1 januari 2021 is veel veranderd voor de handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het is raadzaam om kennis te nemen van de (nieuwe) douaneprocedures en grensformaliteiten aan Britse kant, zoals die recent zijn gepubliceerd in het zogeheten Border Operating Model.

Hebben passagiersferrys toegang tot de haven van Rotterdam?

Ja. De ferrys hebben toegang. Passagiers hebben toegang, mits zij een negatieve PCR-testverklaring kunnen overleggen bij aankomst in Nederland. Meer informatie via de Rijksoverheid.

Hebben ferry’s met vrachtwagens en chauffeurs toegang tot de haven van Rotterdam?

Ja. De ferry’s met vrachtwagens en chauffeurs kunnen terecht in het havengebied van Rotterdam. Voor de chauffeurs is een negatieve antigeensneltestuitslag vereist.

• Met ingang van 19/01/2021 wordt verlangd van iedereen die aan boord komt dat men een negatieve PCR-test kan laten zien (niet ouder dan 72 uur), daar bovenop moet men beschikken over een negatieve antigeensneltest (niet ouder dan 4 uur)

• Vrachtwagenchauffeurs moeten een maximaal 24 uur oude negatieve antigeensneltest kunnen laten zien (er is voor hen geen negatieve PCR-test nodig).

Lees meer

Waar vind ik keurpunten voor de import van producten in de haven van Rotterdam?

Grenscontroleposten, inspectiecentra en controlepunten.

Hier vind je een overzicht van de aangewezen inspectiecentra en controlepunten voor de import levensmiddelen en consumentenproducten in Nederland.

Keurpunt levende have In de haven van Rotterdam is sinds 8 januari 2021 een zogeheten keurpunt levende have operationeel. Het Animal Centre Hoek van Holland (ACH) is gevestigd op de terminal van ferry operator Stena Line en is een samenwerking tussen ECS Livestock en Stena Line. Het keurpunt in Hoek van Holland is het enige keurpunt in de Nederlandse zeehavens waar levende dieren veterinair kunnen worden gekeurd. Sinds 1 januari 2021 zijn keuringen verplicht voor dieren afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk.

Hoe moet ik mijn import- en exportlading digitaal voormelden via Portbase?

Ieder transport van en naar het Verenigd Koninkrijk begint met douaneformaliteiten. Alleen lading die digitaal is voorgemeld, kan de ferry- of 'short sea'-terminal op en af. Alleen goed voorgemelde import- en exportlading kan in de Nederlandse havens de terminals op en af. Doe je de documentvoormelding niet of niet juist, dan staat je lading onherroepelijk stil. Zeker weten dat het voormelden van je douanedocumenten goed gaat? Je vindt praktische tips over de services in 4 korte video’s van Portbase. In deze video’s word je in 5 minuten langs de belangrijkste stappen voor een correcte documentvoormelding en voor het checken van de status van een zending op de terminal geleid.

Snel wegwijs in de Brexit-services van Portbase

De overzichtsvideo 'Masterclass documentvoormeldingen import en export'
Deel 1 'Melding Export Documentatie - Documentvoormeldingen Export'
Deel 2 'Track & Trace Export - Het volgen van exportlading'
Deel 3 'Melding Import Documentatie - Documentvoormeldingen Import'
Deel 4 'Import Status - Het volgen van importlading'

Meer informatie over Portbase

Wat verandert er per 1 april en 1 juli 2021 in de export naar het Verenigd Koninkrijk?

Bron: Brexitloket

Het Verenigd Koninkrijk (VK) voert stapsgewijs nieuwe importregels en grenscontroles in. Dit gebeurt in 3 fases, op basis van het Border Operating Model (BOM). Het heeft gevolgen voor alle export naar het VK.

De Europese Unie (EU) behandelt het binnenkomende handelsverkeer uit het VK al sinds 1 januari 2021 volledig als land buiten de EU. Het VK heeft eigen, nieuwe regels opgesteld die beschreven staan in het BOM. Dat losstaat van het akkoord dat de EU en het VK bereikt hebben.

Tot dusver heeft het VK op 1 januari 2021 alleen nog de eerste fase van het BOM ingevoerd. Als je handel drijft met het VK, dan heb je sinds 1 januari te maken met deze eerste fase.
De volgende twee fasen van het BOM worden door het VK op 1 april en op 1 juli 2021 ingevoerd. Vanaf deze data gelden nieuwe regels voor een in het BOM omschreven groep producten.

Hieronder zie je per fase een kort overzicht van de importregels en grenscontroles die voor deze producten gaan gelden bij export naar het VK.
Let op, het BOM is nog altijd in ontwikkeling. Dit kan tot op het laatste moment leiden tot aanvullende verplichtingen en veranderingen. Wees daarop alert. Raadpleeg voor meer informatie het BOM op de website van de Britse overheid, zie link onder dit artikel.

Lees meer

Laatste nieuws

Dierenarts bij paard
12 / 1 / 2021

Primeur: keurpunt levende have in haven Rotterdam

Vrachtwagens op ferry bij ferry terminal
Bereikbaarheid
1 / 1 / 2021

Rustige eerste dag in haven Rotterdam na de Brexit-deal

Get ready for Brexit Stenaline
Bereikbaarheid
30 / 12 / 2020

Brexit: wat te verwachten in haven Rotterdam?

1/