Training en educatie

Hoe kunnen wij je helpen?

Samen met partners biedt Havenbedrijf Rotterdam verschillende (gepersonaliseerde) trainingsprogramma’s. Cursisten krijgen hierdoor een diepgaander en genuanceerder inzicht in de complexe dynamiek van een havenbedrijf.

Havenontwikkeling en -beheer zorgen voor enorme uitdagingen, waaronder het aanpassen van havens aan snel veranderende marktdynamiek. Uitdagingen ten aanzien van het maken van plannen voor de toekomstige haveninfrastructuur en de behoeften van een land zonder de huidige havenactiviteiten in gevaar te brengen, spelen in onze cursussen een belangrijke rol. Dit zijn de uitdagingen waarmee overheden, havenautoriteiten en havenexploitanten in toenemende mate worden geconfronteerd.

Port Management Programme – online

campagnebeeld Cargo Tracker

Tijdens deze 7 weken durende online cursus maken deelnemers kennis met de belangrijkste aspecten op het gebied van digitalisering. In 3 uur per week komen diverse onderwerpen aan bod, zoals geschiedenis van digitalisering, 5-stappenmodel, digitale volwassenheid, standaardisatie, uitdagingen, digitalisering en financiën, stakeholdermanagement en innovatie. Daarnaast bevat dit programma een aantal interactieve workshops. Tarief € 1.500,-

Port Executive Leadership Circle

Havens zien zich voor enorme uitdagingen geplaatst vanwege de snel veranderende marktdynamiek. Er is een andere manier van denken vereist om kritisch naar bedrijfsmodellen te kijken en tegelijkertijd nieuwe te ontwikkelen. Voor een voortrekkersrol op het gebied van transitie is een heel ander soort leiderschap vereist. Daarom hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam hun kennis en expertise gebundeld om de cursus Port Executive Leadership Circle aan te bieden. Dit vijfdaagse programma voor leidinggevenden biedt professionals van havenautoriteiten, belanghebbenden of industriëlen de mogelijkheid deel uit te maken van een doorlopende leercyclus, terwijl tegelijkertijd samenwerking met andere havens in een groeiend internationaal netwerk van havenleidinggevenden mogelijk wordt gemaakt.

Port Management Programme (uitgesteld vanwege COVID-19)

Port Management Programme deelnemers

Tijdens deze meerdaagse cursus maken de deelnemers kennis met alle belangrijke aspecten van havenbeheer van wereldklasse. Hierbij zal uitgebreid worden ingegaan op onderwerpen zoals onder andere: havenontwikkeling, de planning en het beheer van een haven, stakeholdermanagement en commerciële activiteiten van een haven. De cursus wordt afgesloten met het interactieve havensimulatiespel Port Constructor.

'Dankzij het Port Management Programme ben ik havens vanuit een breder perspectief gaan bekijken. Ik heb bijvoorbeeld kennisgemaakt met aspecten zoals het optimale gebruik van de grond en de locatie. Ook heb ik tijdens de cursus nieuwe ideeën opgedaan op gebieden zoals milieu en communicatie.'
Ann Al Kindi, Oman

Adviesdiensten

Havenbedrijf Rotterdam biedt een breed scala aan adviesdiensten voor de ontwikkeling en het beheer van havens en industriegebieden. Wanneer het aankomt op havenbeheer kunnen onze experts gedurende een langere periode deel uitmaken van jouw organisatie.

Werken en leren

Er werken zo’n 385.000 mensen in en voor het haven- en industriegebied. De haven van Rotterdam biedt carrièremogelijkheden op elk niveau. Of je nu een mbo-opleiding, hbo-opleiding of een universitair diploma hebt.