Header image

Primair onderwijs bovenbouw

23 mei 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Per lesbrief is aangegeven bij welke begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Lesbrieven in pdf-formaat

Primair onderwijs bovenbouwDownloadsKerndoelenBegrippen
BasislesOpdrachten
Antwoorden
47, 48, 50Kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, aangroeikust, aanslibben, eb en vloed, NAP, transportroutes, indijken, droogmalen.
Zand boven waterOpdrachten
Antwoorden
Informatieblad
26, 29, 30, 32, 42, 47, 48, 50Rekenen (met eenheden en maten), dichtheid, proefjes, kaartlezen, topografie Nederland, windrichtingen, NAP, waterbouw.
Duurzaam werkenOpdrachten
Antwoorden
39, 47, 48, 50Beroepen en beroepsgroepen, duurzaamheid, transport, achterland, distributiecentrum, kaartlezen.
Maasvlakte 2 in
gebruik (nieuw)
Opdrachten
Antwoorden
39, 47, 50Duurzaamheid, kaartlezen, bedrijvigheid, concurrentiepositie.

Wat bezoekers van ons vinden