Facts & figures arbeidsmarkt

RijnmondInZicht is het innovatieve arbeidsmarktdashboard voor de regio Rijnmond. Het geeft de gebruiker op een intuïtieve manier inzicht in de ontwikkelingen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

RijnmondInZicht is tot strand gekomen door nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Facts & Figures Arbeidsmarkt Rijnmond

De diversiteit binnen de beroepsbevolking in de regio Rijnmond is groot, dit maakt de arbeidsmarkt regio zeer vitaal. Zo is er een gezonde verdeling aan opleidingsniveaus onder de intrinsieke gemotiveerde inwoners. De beroepsbevolking omvat de werkenden en werkzoekenden zonder baan, in 2018 betrof dit 706.000 inwoners in de regio Rijnmond (waarvan 40% hoog, 36% middelhoog en 24% laag opgeleid was).

Bron cijfers RijnmondInzicht.nl: CBS

Beroepsbevolking regio Rijnmond

Naast de werkloze beroepsbevolking is er nog een veelvoud aan onbenut arbeidsaanbod waarmee werkgevers in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien. In totaal gaat het dan in Rijnmond om 107.000 personen (2018). Verder blijken statushouders ook een groot arbeidspotentieel te betreffen, statushouders hebben namelijk een verblijfsvergunning en mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

Bron cijfers RijnmondInzicht.nl: CBS

Onbenut arbeidspotentieel, naar opleidingsniveau, regio Rijnmond 2018

Naast het potentiële arbeidsaanbod uit de eigen bevolking in een regio is er ook nog uitwisseling van arbeid met andere regio’s binnen en buiten Nederland. In totaal pendelen er bijna 213.000 werknemers van buiten de regio Rijnmond.

Uit onderzoek blijkt dat de doelgroep werkzaam in de logistiek naast een prettige werksfeer, vooral gevoelig is voor een goed salaris en vast contract. Een goed aanbod zit vaak in de combinatie van de 3 punten. Uitzendbureaus in de regio Rijnmond hebben dan ook ruime ervaring op dit gebied, en kunnen zo passende oplossingen bieden voor bedrijven in de logistieke sector. Zo zorgt uitzendbureau Randstad bijvoorbeeld, middels poolmanagement, voor voldoende werkaanbod voor flexibele werknemers.

Bron grafiek: Randstad

Condities werksituatie – werknemers sector Logistiek

Op zoek naar talent?

Bedrijven in de haven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, hebben op allerlei manieren toegang tot de arbeidsmarkt. Hier presenteren we de kortste wegen naar een goede match en cijfers over die arbeidsmarkt. Ook handig: informatie voor expats en over de bereikbaarheid van het havengebied voor medewerkers.

Contact

Meer weten? Neem contact op met:

Renée Rotmans
Human Resources - Sociale Innovatie
+31 (0)6 23 35 58 83
Arjen van Tilborg
Human Resources - Advies/Sociale Innovatie
+31 (0)6 229 349 16

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page