Header image

Arbeidsmarkt & onderwijs

11 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het vinden en binden van voldoende gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers kan een uitdaging zijn. Het aanbod in de regio Rijnmond is, met een potentiële beroepsbevolking van meer dan een miljoen mensen met 170 nationaliteiten, ruim te noemen. Net als in heel Nederland is de gemiddelde opleidingsgraad goed, waarbij veel aandacht is voor ‘21st century skills’.

Om de balans tussen vraag en aanbod van werk in de havenregio verder te verbeteren, hebben onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineengeslagen in het Leer Werk Akkoord voor de Haven. Hierdoor kunnen werkzoekenden gemakkelijker de weg naar de banen in de havenregio vinden en zijn werkgevers beter in staat om gekwalificeerd personeel binnen te halen.

Als werkgever is het belangrijk om te weten waar opleidingsprogramma’s aansluiten bij je personeelsbehoeften. Daarnaast ben je op zoek naar kandidaten voor stage- en/of afstudeeropdrachten. Ons Team Sociale Innovatie helpt bij het creëren van samenwerkingsverbanden met scholen en bij het ontwikkelen van gerichte opleidingstrajecten voor je medewerkers.

Uitzendbureaus en online werkplatforms

Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol bij het invullen van een arbeidsvraagstuk. Zij kunnen advies geven op het gebied van het aantrekken en opleiden van starters, professionals en uitzendkrachten. Onderstaande bureaus hebben specifieke expertise op het gebied van het haven- en industriecomplex van de Rotterdamse haven.

Randstad: 0181 60 25 15
Tempo Team: 010 413 94 70
Adecco: 088 374 63 02
USG/Unique: 010 270 80 70
Young Capital: 010 411 08 04

Er is in de regio Rijnmond echter nog een groot aantal andere uitzendorganisaties actief die via deze link te vinden zijn.

Werken in de Rotterdamse haven, vrouw met tablet

Daarnaast zijn de online werkplatformen in opkomst, voor de inhuur van ZZP’ers en/of andere vormen van flexibele arbeid: Maqqie en Temper.

Netwerken, carrièreplatforms en vacaturewebsites

Naast uitzendbureaus wordt er in de regio Rijnmond toenemende mate gebruik gemaakt van netwerken van organisaties die werkzoekenden – al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt – in contact brengen met werkgevers.

Werkgevers Servicepunt Rijnmond

Werkgevers Servicepunt Rijnmond: ondersteunt werkzoekenden die niet op eigen kracht werk kunnen vinden. Bedrijven die bijvoorbeeld aan de slag willen met maatschappelijk verantwoord ondernemen of bij de invulling van hun Social Returnverplichting, worden kosteloos ondersteund. Ook is er Rijnmond Werkt Door waarbij werkgevers met capaciteitsvraagstukken met elkaar in contact worden gebracht.

Hallo werk

Hallo Werk: is het matchingsplatform dat werkzoekenden, die via de gemeente hulp krijgen bij het zoeken van een baan, en werkgevers direct met elkaar in contact brengt.

Rotterdam Werkt

Rotterdam Werkt: is een netwerk van HR-professionals waarbinnen vrijwillige mogelijkheden voor arbeidsmobiliteit worden geboden tussen aangesloten organisaties in de regio Rotterdam.

MKB Werkoffensief

MKB Werkoffensief is een gezamenlijk initiatief van bedrijfsleven, overheid en onderwijs. MKB Werkoffensief biedt een unieke dienstverlening voor het werven van personeel voor MKB-ondernemers in de regio Rotterdam Rijnmond.

Facta non Verba

Facta non Verba: is een netwerk voor leden om arbeidsmobiliteit en -bemiddeling te bevorderen in de regio Rijnmond/Drechtsteden.

Watertalent

Watertalent: is een carrièreplatform en vacaturewebsite specifiek voor het haven-industriële complex in de Rotterdamse haven.

Navingo Career

Navingo Career: is het carrièreplatform en vacaturedatabank voor de maritieme, offshore en energie-sectoren.

Leren en werken, jonge vrouw in de techniek

Leer-Werk-Banen

Bij Leer-Werk-Banen is er sprake van een combinatie van werk en beroepsopleiding. Een goede manier om intensief kennis te maken met werkzoekenden, terwijl ze ook nog investeren in een betere positie binnen het bedrijf of op de arbeidsmarkt. Neem contact op met het Leerwerkloket voor onafhankelijk advies over Leer-Werk-Banen, het certificeren als Leerbedrijf en/of het gebruikmaken van de verschillende trajecten.

De HavenLeerWerkplaats is een ontmoetingsplek voor werkzoekenden, werkgevers en opleidingen om aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Stages en (afstudeer)opdrachten

De regio Rijnmond kent kwalitatief sterke onderwijsinstellingen die deels hun focus hebben op opleidingen gericht op het haven- en industriecomplex. Werkgevers kunnen contact opnemen om de potentie en relevantie van studierichtingen voor de behoefte te peilen en kandidaten voor stage- en/of afstudeeropdrachten te werven. Ook is het vaak mogelijk om gerichte opleidingstrajecten samen te stellen voor medewerkers.

ROC's

Rijnmond kent diverse ROC’s, waarvan het Albeda College en Zadkine de grootste zijn. Samen hebben zij het Techniek College Rotterdam opgericht, dat zich specifiek richt op technisch beroepsonderwijs op MBO-niveau

Stages, gastcolleges, bedrijfsopleidingen en trainingen

MBO-opleiding en -aanbieder zoeken

Scheepvaart & Transportcollege

Scheepvaart & Transportcollege: beroepsonderwijs op VMBO, MBO, HBO en masterniveau specifiek gericht op het haven-industriële complex, de maritieme en de logistieke sector.

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam: breed aanbod aan opleidingen op HBO-niveau, waaronder het Rotterdam Mainport Institute, dat zich specifiek richt op scheepvaart, scheepsbouw, havens, logistiek en procesindustrie. Daarnaast is er het RDM Center of Expertise. Hier werken studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen met ondernemers aan technische innovaties voor de haven.

Stages en afstudeeropdrachten

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam: breed aanbod aan wetenschappelijke opleidingen, waaronder het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics. Dit instituut focust op haven en logistiek, stad en regio en stedelijke mobiliteit.

IT Campus Rotterdam

IT Campus Rotterdam: is een samenwerking van bedrijven en onderwijsinstellingen om de ontwikkeling van IT-talent in Rotterdam te versnellen.

Evenementen en samenwerkingsverbanden

Recruitmentevents, banenmarkten en samenwerkingsverbanden in de regio zijn erop gericht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct aan elkaar te koppelen. Bedrijven kunnen zich presenteren en op een laagdrempelige wijze in contact komen met werkzoekenden en talenten voor de toekomst. Samenwerkingsverbanden als Maritime Capital of Europe en Rotterdam Partners staan klaar om ook op andere terreinen de vestiging van je bedrijf in deze regio tot een succes te maken.

MATCH: het careerevent van de Wereldhavendagen Rotterdam.
Navingo Career Event: gericht op carrière en ontwikkeling in de maritieme, offshore en energie-industrie.
Erasmus Recruitment Days: het grootste on-campus recruitment event van Europa. Het vindt plaats op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Expats in Rotterdam, kapitein op brug kijkt door verrekijker richting land

Rotterdam Expat Centre

Rotterdam is een bruisende en multiculturele stad, waardoor het een levendige en dynamische plek is om te wonen en werken. De stad en haar inwoners hebben een 'make it happen'-houding, waardoor de stad een favoriete keuze is voor zowel internationale bedrijven als expats.

Het team van Rotterdam Expat Centre helpt expats en internationals graag met alle vragen en ideeën. Of het nu gaat om lokaal of internationaal onderwijs, healthcare, housing, belastingen of carrières, het Rotterdam Expat Centre biedt gratis informatie en diensten op maat voor alle expats en bedrijven met internationale werknemers in Rotterdam.

OP ZOEK NAAR TALENT?

Bedrijven in de haven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers, hebben op allerlei manieren toegang tot de arbeidsmarkt. Hier presenteren we de kortste wegen naar een goede match en cijfers over die arbeidsmarkt. Ook handig: informatie voor expats en over de bereikbaarheid van het havengebied voor medewerkers.

Boeg van schip van bovenaf gezien met trossen en een matroos