Port Call Optimisation

Hoe kunnen wij je helpen?

Jaarlijks bezoeken circa 30.000 zeeschepen de haven van Rotterdam. Ketenefficiëntie- en optimalisatie begint met eenduidige communicatie. Alle schakels in de keten moeten dezelfde taal spreken. In een complexe omgeving zoals maritiem transport kan miscommunicatie snel tot verstoringen leiden.

De zeevaart bestaat al zo’n 5.000 jaar, maar tot voor kort hanteerde iedere schakel in de keten zijn eigen jargon. Het gebrek aan standaarden kan leiden tot suboptimale planning van aankomsttijden en belading. Globale marktspelers als CMA CGM, Maersk, MSC, Oldendorff Carriers, Shell en hun agentschappen, maar ook havens zoals Algeciras, Auckland, Busan, Gothenburg, Hamburg, Houston, Ningbo Zhoushan, Rotterdam, Singapore en Tanger Med zijn betrokken bij de International Taskforce Port Call Optimization (ITPCO) waarin alle typen scheepvaart samen met havens standaarden vanuit de nautische en logistieke sectoren bij elkaar brengen. Door uitwisseling van data op basis van de standaarden ontstaat ruimte voor verbetering.

PortXchange

Met PortXchange lanceerde Havenbedrijf Rotterdam in 2018 als eerste een communicatieplatform op basis van de door de ITPCO geadviseerde standaarden. Doordat alle partijen betrokken bij de port call hun planning delen met het PortXchange platform wordt er een totaalbeeld gemaakt van het scheepvaartverkeer dat in en uit de haven gaat en zijn de partijen in staat alle activiteiten zoals aanleggen, laden &lossen, bunkeren en snelheid van schepen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij eventuele wijzigingen in het schema verzorgt het platform automatische meldingen.

Just In Time Arrival Guide

Port of Rotterdam heeft input en support geleverd voor de 'Just In Time Arrival Guide' die de International Maritime Organization (IMO) publiceerde. Deze gids biedt de haven- als de scheepvaartsector praktische richtlijnen hoe te komen tot 'Just In Time Arrivals' (JIT). JIT Arrivals worden alom erkend als een middel om havens efficiënter te laten functioneren en de havenaanloop verder te optimaliseren. De basis van het concept is dat het schip een optimale operationele snelheid handhaaft, zodat het bij het Beloodsingspunt aankomt wanneer de beschikbaarheid gegarandeerd is. Succesvolle invoering daarvan kan een aanzienlijke impact op het milieu hebben doordat er minder broeikasgassen worden uitgestoten.