Bereikbaarheid

10.000 treinen over Theemswegtracé

3 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Theemswegtracé – de vier kilometer lange Rotterdamse havenspoorlijn die drie maanden geleden werd geopend – is een succes. Iedere dag rijden zo’n honderd treinen over dit nieuwe begin van de Betuweroute. Inmiddels zijn er zo’n 10.000 treinen over het tracé gereden zonder storingen of oponthoud.

10.000 treinen over Theemswegtracé

Boudewijn Siemons, COO van het Havenbedrijf Rotterdam, is verheugd. 'We hebben ons gecommitteerd aan de Europese duurzaamheidsdoelstellingen om binnen 10 jaar 50% meer goederen over het Nederlandse spoor te vervoeren. Een groei van 40 naar 61 miljoen ton.  Alleen met een goed werkende spoorverbinding kan die doelstelling behaald worden.'

Het tracé zorgt voor veilig, betrouwbaar en duurzaam transport van goederen per spoor van de haven van en naar het Europese achterland.

Start Emplacement-Maasvlakte

Havenbedrijf Rotterdam is inmiddels gestart met een nieuw project om het spoorproduct verder te verbeteren: de ontwikkeling van het Emplacement-Maasvlakte Zuid. Er zullen gefaseerd 4 bundels van 6 sporen en 2 doorrijdsporen aangelegd worden. De 1e bundel zal in 2027 in gebruik worden genomen.

Het nieuwe spooremplacement op de Maasvlakte is een belangrijk project dat voortvloeit uit de logistieke visie die het Havenbedrijf en ProRail samen voor de Rotterdamse haven hebben opgesteld. Daarin is aangegeven wat er nodig is om de groei van het spoorgoederenvervoer te accommoderen.

In de periode 2020 – 2030 is een aantal infrastructurele projecten voorzien dat de bereikbaarheid van het havengebied  per spoor vergroot. Onder andere de aanleg van diverse spoorbundels, elektrificatie van het spoor en de aanleg van aansluitingen op bestaand spoor. In de logistieke visie zijn ook maatregelen opgenomen die moeten leiden tot een betere benutting van de bestaande spoorinfrastructuur.

Logo European Union