Burenfonds van haven maakt eerste ‘coronadonaties’ bekend

11 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het DeltaPORT Donatiefonds, het ‘burenfonds van de haven’, heeft de eerste donaties toegekend voor projecten die direct verband houden met de gevolgen van het coronavirus. Voor deze projecten heeft het fonds in totaal 75.000 euro beschikbaar gesteld. Het DeltaPORT Donatiefonds had dit bedrag aanvankelijk gereserveerd voor een extra donatie in het kader van haar vijftig jarig bestaan.

DeltaPort Donatiefonds Burenfonds van haven en industrie

De eerste ‘coronadonaties’ zijn toegekend aan de stichting VoorGoed die tal van kleine maaltijdserviceprojecten in Rotterdamse wijken ondersteunt en aan het Het Huis vol Smaak, voor maaltijden van gasten in het Rotterdamse Ronald McDonaldhuis. En donatie is er ook voor de actie Albrandswaard Helpt voor maaltijd- en boodschappenservice en klusjes aan huis.

Ook is er financiële steun voor de Lelie Zorggroep voor extra dagbestedingsactiviteiten in de zorghuizen in Hoogvliet, voor Humanitas in Spijkenisse voor een belevingstafel voor het Terras aan de Maas, voor een pinksteractie van De Zonnebloem in Hoogvliet en voor de vriendenstichting van streekverpleeghuis de Plantage in Brielle voor extra activiteiten.

Het DeltaPORT Donatiefonds ondersteunt ook speeltuinvereniging Pernis voor het ‘coronaproof’ maken van de speeltuin, de stichting Vaarkracht voor kleinschalige vaartochtjes met kankerpatiënten en hun familie en Fort Hoek van Holland voor aanpassing van de expositie ’75 jaar bevrijding’ in bunker Bremen.

Jubileum

Het DeltaPORT Donatiefonds bestaat deze zomer precies vijftig jaar. In het kader van dit jubileum wilde het fonds een grote, extra donatie doen. Dat geld krijgt nu een andere bestemming. ,,Juist tijdens deze coronacrisis kunnen wij als burenfonds onze meerwaarde laten zien,’’ legt voorzitter Wim Groenendijk uit. ,,Bijvoorbeeld in de zorg, in het onderwijs en in de culturele sector is er in deze tijden grote behoefte aan ondersteuning.”

Veel bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriecomplex, inclusief het Havenbedrijf Rotterdam, helpen elk op hun eigen manier al waar zij kunnen. Het DeltaPORT Donatiefonds blijft daarbij niet achter.

Het DeltaPORT Donatiefonds wil op korte termijn nog meer projecten ondersteunen. Aanvragen kunnen worden ingediend via info@deltaportdonatiefonds.nl. ,,Aanvragen die ook voordeel opleveren voor kleine ondernemers in de regio, zullen een voorkeur hebben,’’ zegt voorzitter Wim Groenendijk. ,,Alle aanvragen worden binnen een termijn twee weken beoordeeld en, indien passend bevonden, toegekend.’’

Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen bedrijven in het Rotterdamse havenen industriegebied en het Havenbedrijf Rotterdam al vijftig jaar hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.