Energietransitie

CCS-project Porthos stap dichterbij

2 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De projectorganisatie Porthos heeft met vier bedrijven een overeenkomst gesloten om de komende driekwart jaar parallel te werken aan de voorbereiding van afvang, transport en opslag van CO₂. Het gaat om ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products. De afvang moet bij deze raffinaderijen en waterstofproducenten in Rotterdam gaan plaatsvinden. Transport naar en opslag onder de Noordzee wordt voorbereid door Porthos, een projectorganisatie van EBN,Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Visual Porthos

CCS (CarbonCapture and Storage) wordt door deskundigen gezien als een van de weinige manieren waarmee de industrie op korte termijn grote hoeveelheden CO₂ tegen relatief lage kosten uit de atmosfeer kan houden. CCS is daarom een belangrijk onderdeel in het behalen van de doelen van het Nederlandse en het Rotterdamse Klimaatakkoord. Ook is CCS nodig om klimaatneutrale, blauwe waterstof te kunnen maken, waarmee de waterstofeconomie snel op gang gebracht wordt.

De projectorganisatie Porthos is inmiddels gestart met de FEED-fase. In deze fase worden enkele tientallen miljoenen euro uitgegeven aan technische voorbereidingen. Daarom is voor Porthos een vorm van commitment wenselijk van de kant van het bedrijfsleven om in de toekomst daadwerkelijk gebruik te gaan maken van de CO₂-infrastructuur. Dat commitment is nu door deze vier bedrijven gegeven. Er blijkt ruim voldoende belangstelling om CO₂ aan te leveren. Het commitment van het bedrijfsleven is overigens niet bindend: de bedrijven kunnen zich nog terugtrekken en er kunnen ook andere bedrijven aansluiten. Tegelijkertijd heeft Porthos zich gecommitteerd om door te gaan met de voorbereidingen voor het transport en de opslag van CO₂ onder de Noordzee.

https://youtu.be/6xf88zOhR_Y
Film: KVGN

Planning is dat in september 2020 de SDE++ tender, het nationale subsidieprogramma voor CO₂-reductie, van start gaat. SDE++ subsidie is nodig om het verschil in de kosten voor ETS en de totale kosten voor afvang, transport en opslag te overbruggen.Hierdoor kunnen de bedrijven een bijdrage leveren aan het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen én tegelijkertijd concurrerend blijven. Verwachting is dat vroeg in 2021 duidelijk is of deze subsidie wordt verstrekt en hoe het financiële plaatje er voor alle betrokken partijen uitziet. Bedrijven maken dan de finale afweging CO₂ af te vangen en aan Porthos te leveren. Eind 2023 kan de eerste CO₂ diep onder de Noordzee worden opgeborgen.

CEF logo