Energietransitie

Cepsa en haven van Rotterdam realiseren samen eerste corridor voor groene waterstof tussen Noord- en Zuid-Europa

13 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Cepsa en de haven van Rotterdam gaan samen de eerste groenewaterstofcorridor realiseren tussen Zuid- en Noord-Europa. Daarmee ontstaat een toeleveringsketen voor groene waterstof tussen twee belangrijke havens in Europa: Rotterdam en Algeciras. Dat is overeengekomen in het memorandum van overeenstemming (MoU) dat door beide partijen is getekend.

Port of Algeciras
  • De corridor verbindt twee belangrijke Europese havens: Rotterdam en Algeciras
  • Door de overeenkomst wordt het koolstofvrij maken van de zware industrie en het vervoer over zee versneld, en de energieonafhankelijkheid en -zekerheid van Europa versterkt
  • De deal onderstreept de ambitie van Cepsa om een belangrijke speler in de productie van groene waterstof in Europa en marktleider in Spanje en Portugal te worden
  • De samenwerking maakt deel uit van de ambitie van Rotterdam om Noordwest-Europa in 2030 te kunnen voorzien van 4,6 miljoen ton groene waterstof

Cepsa is van plan om de waterstof die wordt geproduceerd in het San Roque Energy Park bij de Baai van Gibraltar te exporteren naar de haven van Rotterdam, door middel van dragers voor waterstof als ammoniak of methanol. Rotterdam is de belangrijkste energiehaven van Europa waar 13% van de Europese energievraag wordt verwerkt. Algeciras is de grootste haven in Spanje, de vierde haven van Europa en een belangrijke handelsroute tussen Europa en Azië. Havenbedrijf Rotterdam en een groot aantal particuliere ondernemingen dat actief is in het havengebied ontwikkelen met steun van de Nederlandse overheid en in het kader van de energietransitieplannen van Rotterdam de benodigde infrastructuur en faciliteiten voor de import en distributie van groene waterstof in Noordwest-Europa. Daarbij worden grote industriële centra in Nederland, België en Duitsland met elkaar verbonden via waterstofpijpleidingen. Cepsa is het grootste energiebedrijf in Algeciras, vlak bij Gibraltar.

Deze aanvoer van groene brandstoffen helpt bij het koolstofvrij maken van de industrie en het vervoer over zee in Algeciras en in Rotterdam, en bevordert de strategie RePower EU van de Europese Unie: het garanderen van energieonafhankelijkheid en -zekerheid, en het stimuleren van de productie van schone energie. De verwachting is dat de handelsroute in 2027 operationeel is. Cepsa is ook van plan een vergelijkbare toeleveringsketen te ontwikkelen vanuit het La Rabida Energy Park in Huelva.

Maarten Wetselaar, president-directeur van Cepsa: “De mogelijkheid om de eerste corridor voor groene waterstof op te zetten in Algeciras, de belangrijkste energiehaven van Spanje, toont de unieke rol die Spanje – en in het bijzonder Andalusië – gaat spelen in de energietransitie in Europa. Met zijn strategische ligging, overvloedige opwekking van hernieuwbare energie, en zijn sterke energie-infrastructuren en grote havens zoals Algeciras en Huelva bevindt Spanje zich in een ideale positie om wereldleider te worden op het gebied van de productie en export van groene waterstof. Cepsa, het grootste energiebedrijf in Andalusië, wil een toonaangevende rol spelen bij het realiseren van deze visie.

“Deze overeenkomst laat zien hoe belangrijk samenwerkingsverbanden zijn voor de energietransitie in Europa en voor een stabiele en onafhankelijke energieaanvoer. Cepsa blijft zoeken naar verdere partnerschappen waarin we Positive Motion kunnen bevorderen en de uitrol van groene waterstof en biobrandstoffen op het hele continent kunnen versnellen.”

Cepsa wil in het kader van zijn Positive Motion-strategie in 2030 de grootste producent van groene waterstof in Spanje en Portugal zijn, met een productiecapaciteit van 2 gigawatt (de helft van het huidige doel dat is gesteld door de Spaanse overheid), en een belangrijke speler in Europa worden. Om de hernieuwbare energie op te wekken die nodig is voor de productie van groene waterstof, ontwikkelt Cepsa een portefeuille van 7 gigawatt aan projecten voor hernieuwbare, wind- en zonne-energie. Het bedrijf werkt ook samen met andere producenten van hernieuwbare energie in Andalusië om de integratie van deze nieuwe centrales in het elektriciteitssysteem te bevorderen.

De Energy Parks van Cepsa in Andalusië hebben toegang tot de meest concurrerende hernieuwbare elektriciteit in Europa. De energieparken vormen samen met de uitgebreide industriële infrastructuur en de directe toegang tot de zee optimale omstandigheden voor het ontwikkelen van grootschalige, concurrerende projecten voor groene waterstof. Deze gunstige aanvoer van groene moleculen versterkt de concurrentiepositie en stimuleert het koolstofvrij maken van de lokale industrie, en vormt de basis voor een belangrijke mogelijkheid voor de export van energie. Tegelijkertijd worden Spaanse havens naar voren geschoven voor de aanvoer van groene brandstoffen voor de maritieme sector.

Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam N.V.: “Noordwest-Europa verbruikt veel meer energie dan het op een duurzame manier kan produceren. Daarom zetten we meerdere handelsroutes voor groene waterstof op, in samenwerking met exporterende landen en particuliere ondernemingen over de hele wereld. We verwachten dat er in 2050 ongeveer 20 megaton waterstof door de haven zal vloeien, waarvan maar 2 megaton lokaal wordt geproduceerd.

“Zuid-Spanje is met zijn overvloedige ruimte, zon, wind en havens een logische locatie voor de productie van groene waterstof, zowel voor lokaal gebruik als voor de export. Het opzetten van dit handelstraject tussen Algeciras en Rotterdam betekent een substantiële bijdrage aan de Europese ambitie om CO2-uitstoot te reduceren, en tegelijkertijd onze energieonafhankelijkheid en onze economieën te versterken.”   

Waterstof is een van de prioriteiten in de energietransitieplannen van Rotterdam. In die plannen zorgt de haven van Rotterdam voor de infrastructuur en faciliteiten voor het mogelijk maken van waterstofstromen. Dat doet de stad door samen met de leden van de havengemeenschap en verbonden industriële gebieden in Noordwest-Europa een aantal grote projecten te ontwikkelen. Samen met exporterende landen en het cluster van bedrijven dat in de haven opereert, kan de haven Noordwest-Europa vanaf 2030 jaarlijks voorzien van 4,6 miljoen ton waterstof, wat een CO2-reductie van 46 miljoen ton oplevert.