Duurzaamheid

CO2-uitstoot haven Rotterdam daalde 10% in 2023

Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

De CO2-emissies in de haven zijn in 2023 met 2,2 Mton (10%) gedaald ten opzichte van 2022. De emissies zijn één derde lager dan in 2016, het piekjaar van CO2-emissies in de haven. Het niveau van de CO2-emissies (20,3 Mton) dook in 2023 voor het eerst onder dat van referentiejaar 1990 (20,6 Mton).

Bron: EUROPA - Environment - Kyoto Protocol - European Union Transaction Log met broeikasgasemissies in CO2-equivalenten van bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Zo’n 95% van de CO2-emissies in de haven komt van bedrijven die onder EU ETS vallen. Van de overige 5% is de uitstoot van 2022 genomen, met als bron de Nederlandse Emissieregistratie.
Bron: EUROPA - Environment - Kyoto Protocol - European Union Transaction Log met broeikasgasemissies in CO2-equivalenten van bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen. Zo’n 95% van de CO2-emissies in de haven komt van bedrijven die onder EU ETS vallen. Van de overige 5% is de uitstoot van 2022 genomen, met als bron de Nederlandse Emissieregistratie.

De daling werd vooral veroorzaakt door de twee kolencentrales op de Maasvlakte. De centrales stootten in 2023 in totaal ruim 2 Mton (38%) minder CO2 uit dan in 2022. De uitstoot van de drie gascentrales in de haven nam enigszins toe (0,1 Mt). Tezamen produceerden de vijf energiecentrales 20% minder elektriciteit uit fossiele bronnen. De productie bij de raffinaderijen bleef door de hoge vraag stabiel. De CO2-uitstoot nam licht toe, met 0,1 Mton (1%). De productie in de chemische industrie kende ondanks lagere gasprijzen in 2023 geen herstel. Daardoor nam de CO2-uitstoot met 0,2 Mton (5%) verder af.

In heel Nederland werd in 2023 12% minder elektriciteit uit fossiele bronnen geproduceerd. Het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nam toe. Elektriciteit uit windenergie nam toe met 35% en elektriciteit uit zon met 24%.

Reductie tot 2030

Om de CO2-uitstoot in de haven in 2030 conform de Europese en Nederlandse ambitie met 55% terug te brengen ten opzichte van 1990 moet in de haven een CO2-reductie plaatsvinden naar 9,3 Mton in 2030. Projecten waar de industrie, het Havenbedrijf en partners nu aan werken in het havengebied tellen op tot een uitstoot van 8,1 Mton in 2030.

De grootste impact komt door het afvangen van CO2 en het stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie en door plannen van bedrijven in de haven die impact hebben op emissie-uitstoot binnen het complex. Productie van met name biobrandstoffen leidt daar bovenop tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot buiten de haven, maar binnen het complex leidt het tot meer CO2-uitstoot.

Afvang en opslag van CO2 in het project Porthos en volgende CCS-projecten en initiatieven op het gebied van waterstof zijn samen met de sluiting van kolencentrales bepalend voor het halen van de doelstellingen in 2030.