Energietransitie

CO2-uitstoot steeg in 2021 na jaren van daling

2 mei 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De CO2-emissies in de haven zijn voor het eerst sinds 2016 weer gestegen. In 2021 lag de uitstoot 1 Mton hoger dan in 2020, een stijging van 4,4%.

Van grijs naar groen

Deze stijging werd voornamelijk veroorzaakt door de twee kolencentrales op de Maasvlakte, die samen 2,4 Mton meer uitstootten (+80%). Een van de kolencentrales was in 2020 uit productie en is in 2021 weer gaan draaien. De andere kolencentrale had in 2021 bijna 20% meer productie dan het jaar ervoor.

Daar tegenover stond een daling van 1,5 Mton bij de uitstoot van de 3 gascentrales (-40%). Door de sterk gestegen gasprijzen in de loop van 2021 werd opwekking met kolen goedkoper.

De Rotterdamse haven heeft een ambitieus CO2-reductieprogramma. Lopende projecten op het gebied van onder andere CO2-afvang en -opslag, elektrificatie, waterstof en de productie van schone brandstoffen kunnen samen voor een CO2-reductie van in totaal 23 Mton CO2 in en buiten de haven zorgen. Dat is 35% van de totale Nederlandse doelstelling voor 2030. Deze veelal complexe projecten vergen een lange voorbereidingstijd en faciliterende wet- en regelgeving.

De verwachting is dat de toename van de uitstoot in 2021 tijdelijk is en de komende jaren de neerwaartse trend weer te zien zal zijn. Enerzijds als gevolg van realisatie van deze projecten, anderzijds omdat van 2022 tot en met 2024 de Nederlandse kolencentrales op niet meer dan 35% van hun capaciteit mogen draaien.

CO2 uitstoot grafiek