De Slufter open voor met PFAS verontreinigde baggerslib

14 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De Slufter – het depot voor verontreinigde baggerspecie van de Rotterdamse haven - mag verontreinigde baggerslib ontvangen die ook PFAS bevat. Dit is de uitkomst van overleg tussen depotbeheerders en bevoegde gezagen.

De Slufter
De Slufter

Bij baggeren komt ook verontreinigd baggerslib naar boven. Deze bagger kan niet in zee worden verspreid. In de haven is hiervoor in 1987 de Slufter op de Maasvlakte geopend. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat zijn allebei eigenaar van het depot. De Slufter is de meest veilige locatie om zeer vervuilde baggerspecie op te slaan. Hier wordt het oppervlaktewater nauwlettend in de gaten gehouden en tegelijkertijd kunnen nu ook waar nodig gecontroleerd maatregelen worden getroffen om de PFAS-concentraties in de depots en in effluent (gezuiverd afvalwater) te minimaliseren.

PFAS is een groep van ruim zesduizend kunstmatig chemische stoffen die voorkomen in aanbaklagen, verf, blusschuim, kleding en veel andere producten. Deze stoffen zijn soms giftig en nauwelijks afbreekbaar. Deze stoffen zijn inmiddels op grote schaal in het milieu terecht gekomen.