Veiligheid

Eerste proef met mobiele ontgasinstallatie geslaagd

12 augustus 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Een eerste proef met een nieuwe mobiele ontgasinstallatie aan de openbare kade van de Seinehaven in Rotterdam is geslaagd. Op 7 augustus werd binnenvaarttanker Visioen ontgast van benzine zonder dat daarbij enige meetbare dampen in de atmosfeer terecht kwamen. Het gaat om een ontgassing die plaatsvond buiten een inrichting en dat is uniek in Nederland.

Mobiele gasinstallatie
Een eerste proef met een nieuwe mobiele ontgasinstallatie aan de openbare kade van de Seinehaven in Rotterdam is geslaagd.

Havenbedrijf Rotterdam spant zich al jaren in om ontgassen mogelijk te maken in de Rotterdamse haven. Binnen de regio Rotterdam wordt hiertoe intensief samengewerkt met de Provincie Zuid Holland, de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het bedrijfsleven.

Proef met Visioen

Het schip Visioen (3235 ton, ca 3300 m3) was leeg van benzine en heeft alle 10 tanks gasvrij gemaakt om een volgende lading in te kunnen nemen. De ontgassing startte om 09.20 uur en om 16.00 uur was het schip onder de 10% LEL (onderste explosiegrens). De proef heeft als doel om te bepalen of de installatie geschikt is om binnenvaartschepen te ontgassen zonder dat daarbij de emissies de normen overschrijden. Tevens dient de installatie veilig te zijn. Ook werd de proefneming benut om de vergunningsvoorwaarden te toetsen. Bij de proef waren de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, de DCMR en het Havenbedrijf betrokken. De techniek werd geleverd door ENDEGS.

Het is verboden om in de Rotterdamse haven een aantal stoffen, waaronder benzeen en benzine, naar de buitenlucht te ontgassen. Ook varend ontgassen is in de meeste provincies verboden. Samen met de Veiligheidsregio en DCMR Milieudienst Rijnmond test het Havenbedrijf de komende periode verschillende installaties. De volgende ontgassing zal eind augustus/ begin september plaatsvinden.