Goederenoverslag in haven Rotterdam groeit in eerste kwartaal 2019 met 5,1%

18 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven zijn in het eerste kwartaal van 2019 5,1% meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal is 123,9 miljoen ton overgeslagen tegen 117,8 miljoen ton in dezelfde periode in 2018. De toename betrof vooral de overslag van containers (+7,3% in TEU, +5,9% in tonnen) en brandstoffen. De overslag van minerale olieproducten, ijzererts en schroot nam af.

Containerschip

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Het jaar 2019 is uitstekend begonnen met een record overslagvolume in het eerste kwartaal. De kwartaalcijfers bevestigen bovendien dat Rotterdam wederom zijn knooppuntpositie versterkt in de opslag en doorvoer van containers en LNG. Voor het hele jaar houden we vast aan onze prognose dat het overslagvolume in 2019 licht zal groeien.”

Nat massagoed

In totaal nam de overslag van nat massagoed toe met 4,6% naar 58,5 miljoen ton. Binnen dit marktsegment werd meer ruwe olie (+10,4% naar 28,1 miljoen ton) aangevoerd dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Dit verschil betrof meer aanvoer van olie uit de VS. Deze olie is relatief goedkoop en levert hogere marges op voor de raffinaderijen. De overslag van minerale olieproducten liet in het voorbije kwartaal een daling zien (-7,4%) doordat er minder handel in stookolie is tussen Rusland en Azië. Wederom is in het eerste kwartaal veel meer LNG overgeslagen dan vorig jaar (+143% naar 1,8 miljoen ton), met een recordvolume van ruim 500.000 ton in februari. Deze groei betreft zowel aanvoer als afvoer van LNG. Dit bevestigt het belang van Rotterdam als trading hub voor LNG.

Droog massagoed

Binnen het marktsegment droog massagoed zijn ijzererts & schroot en kolen de belangrijkste goederensoorten. Waar de overslag van ijzererts & schroot daalde met 17,9% naar 5,9 miljoen ton als gevolg van een 5% lagere staalproductie in Duitsland, steeg de overslag van kolen met 15,7% naar 7,5 miljoen ton. De lage kolenprijzen leidden tot meer inkoop en voorraadvorming.
De overslag van agribulk bleef vrijwel gelijk op 2,6 miljoen ton. De overslag van overig droog massagoed steeg aanzienlijk met 38,8% tot 3,3 miljoen ton. Alles bij elkaar steeg de overslag van droog massagoed met 3,7% naar 19,4 miljoen ton.

Containers

De overslag van containers nam in gewicht met 5,9% toe tot 38,0 miljoen ton en in volume met 7,3% tot 3,7 miljoen TEU (standaardmaat voor containers). Deze groei is een voortzetting van de sterke stijging die vorig jaar is gerealiseerd en is vooral het gevolg van een sterke stijging van de transhipment-volumes afkomstig uit Azië met een bestemming elders in Europa. De rederijen die in drie grote allianties varen zien Rotterdam als een belangrijke draaischijf in hun netwerken waardoor steeds meer ladingoverslag wordt geconcentreerd in Rotterdam. De toename van feeder tonnage bleef hierdoor sterk stijgen met 15,1% naar 7,3 miljoen ton. Feederschepen vervoeren containers met intercontinentale lading naar en van andere havens die niet rechtstreeks worden aangelopen door de intercontinentale, zogenoemde deepsea diensten. Ook vindt in Rotterdam steeds meer uitwisseling tussen deepsea diensten plaats, waarmee rederijen meer combinaties tussen laad- en loshavens in Azië en in Europa kunnen aanbieden aan hun klanten. Shortsea overslag, het intra-Europese vervoer, daalde met 7,8% naar 6,9 miljoen ton door minder handel met Rusland en in januari-februari door lagere volumes naar het Verenigd Koninkrijk. Een vergrote onbalans tussen Azië en Europa zorgt voor veel meer lege-containeroverslag waardoor de groei in TEU fors hoger ligt dan die in ton.

RoRo en Overig Stukgoed

De totale overslag van het marktsegment breakbulk (Roll on Roll off en overig stukgoed) steeg met 9,2% naar 7,9 miljoen ton. Het RoRo verkeer is gestegen met 10,7% naar 6,4 miljoen ton ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Vooral in maart stegen de volumes sterk door het inslaan van voorraden in verband met een mogelijke harde Brexit. De overslag van overig stukgoed won 3,1% naar 1,5 miljoen ton.