Duurzaamheid

Groenwerkzaamheden en kap langs Rondolaan op Rotterdam, Heijplaat

2 december 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

In week 49 – van 5 tot 9 december - worden door aannemer IdVerde in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam groenwerkzaamheden uitgevoerd langs de Rondolaan op Rotterdam, Heijplaat. IdVerde rooit daar bosplantsoen, onderbegroeiing en zaait graszaad. Het vervangt bovendien tien oude populieren door nieuwe lindes en iepen.

Groenwerkzaamheden en kap langs Rondolaan op Rotterdam, Heijplaat

De onderhoudsbeurt past in het beleid van het Havenbedrijf om de buitenruimten van het haven- en industriegebied duurzaam te ontwikkelen en aantrekkelijk te houden.

Kapvergunning

Niet het gehele bosplantsoen wordt gerooid, maar met name een deel van de onderbegroeiing. Mooie struiken en boomvormers worden behouden, zodat deze optimaal tot ontwikkeling kunnen komen. De populieren langs de Rondolaan worden jaarlijks onderzocht in het kader van boomveiligheid. De bomen met een slechte kwaliteit worden vervolgens vervangen.

In 2022 gaat het om tien populieren. De kapvergunning is hiervoor aangevraagd en verkregen. Dit proces zal de komende jaren ook doorgaan. Zo wordt de bomenrij langzaam omgevormd en wordt kaalslag voorkomen. Het eindbeeld dat hierdoor uiteindelijk ontstaat is een strook van bomen en struiken in gras.