Energietransitie

Haalbaarheidsstudie import groene waterstof vanuit Zuid-Australië naar haven van Rotterdam

23 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De regering van de deelstaat Zuid-Australië en Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken van de import van groene waterstof vanuit Zuid-Australië naar Rotterdam.

Waterstofmoleculen

Zuid-Australië is vergevorderd op het gebied van hernieuwbare energie. Circa 60% van het lokale energiegebruik wordt opgewekt via wind- en zonne-energie, en voor 2030 ligt het doel op 100% hernieuwbare energie. De haven van Rotterdam heeft de ambitie om uit te groeien tot een internationale waterstofhub om naast lokale productie en gebruik ook via import en doorvoer landen in Noordwest-Europa van duurzame energie te voorzien. Op dit moment importeert Rotterdam grote hoeveelheden olie en kolen. Die stroom zal de komende jaren stap voor stap worden vervangen, als onderdeel van het koolstofarm maken van de Europese economie.

'De Zuid-Australische regering verwelkomt het memorandum van overeenstemming met het Havenbedrijf van Rotterdam. We zijn onder de indruk van de ambitie van de Rotterdamse haven, die overeenkomt met die van de Zuid-Australische regering. We hebben in 2019 een waterstofactieplan uitgebracht met de visie om een leverancier van hernieuwbare waterstof van wereldklasse te worden', aldus Stephen Patterson, minister van Handel en Investeringen.

'De ambitie van de Zuid-Australische regering is om een nationale en internationale exporteur van schone stroom te worden, via nieuwe stroom-interconnectors en corridors op het gebied van waterstof. Zo kan Zuid-Australië tegen 2050 ongeveer 500% van zijn huidige netvraag in hernieuwbare energie produceren', aldus Dan Van Holst Pellekaan, minister voor Energie en Mijnbouw.

'Europa blijft een netto-importeur van energie, met een geleidelijke verschuiving van grijs naar groen. Havenbedrijf Rotterdam wil deze transitie faciliteren met het stimuleren van de komst van nieuwe toeleveringsketens voor waterstof. Dit is zowel belangrijk om klimaatverandering te stoppen als voor de verduurzaming van bedrijven en de economie op de lange termijn', aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Hij voegt eraan toe: 'De transportkosten vormen een relatief klein deel van de totale kosten van waterstoflevering aan Rotterdam. Het merendeel van de kosten wordt gevormd door de productie van waterstof, transportdragers of het vloeibaar maken en opslaan. Dit betekent dat lokale omstandigheden zoals de hoeveelheid zonneschijn en wind in Zuid-Australië deze waterstof zeer competitief kunnen maken op de Europese markt.'

Marion Derckx, Nederlands ambassadeur in Australië, is verheugd dat Zuid-Australië en Nederland aansluiting vinden op weg naar een CO2-neutrale economie. Derckx: 'Het is boeiend te zien hoe zonneschijn en wind in Zuid-Australië de energiedrager kunnen worden voor de industrie, transport en huizen in Europa. Deze samenwerking intensiveert de relaties tussen Nederlandse en Zuid-Australische bedrijven.'

Zuid-Australië heeft ongeveer $15 miljoen toegezegd ter ondersteuning van projecten voor de productie van groene waterstof die worden geleid door AGIG in Tonsley, H2U in Cultana en Neoen in het midden van de staat. De studie tussen Zuid-Australië en het Havenbedrijf Rotterdam borduurt voort op een exportmodel dat in oktober 2020 werd ontwikkeld voor het opzetten van toeleveringsketens voor groene waterstof vanuit Zuid-Australië. Het havenbedrijf onderneemt vergelijkbare studies en samenwerkingsverbanden betreffende productie en waterstofimport met een reeks landen, waaronder IJsland, Portugal, Marokko, Uruguay, Chili en landen in het Midden-Oosten.