Energietransitie

Handelsmissie onderzoekt kansen op waterstofcorridor met Chili

31 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Het komende weekend vertrekt een Nederlandse handelsmissie naar Chili om samenwerking op het gebied van waterstof te stimuleren. Chili heeft met een overvloed aan zon en wind een uitstekend uitgangspunt om uit groene stroom groene waterstof te produceren. Nederland wil deze waterstof exporteren naar Europa.

Nico van Doorn spreekt bij waterstofevent

Daarover hebben Minister Juan Carlos Jobet van het Ministerie van Energie van Chili, samen met Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam, al in maart 2021 een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend. Dit is de eerste overeenkomst over waterstof als exportproduct die het ministerie van Energie van Chili heeft ondertekend met een Europese haven.

Door op verschillende terreinen samen te werken willen beide landen de Chileense Groene Waterstof-economie verder ontwikkelen. De focus ligt op waterstofinfrastructuur die nodig is om de waterstofvoorzieningsketen, die bestaat uit productie, opslag en distributie, veilig te stellen en het formuleren van voorwaarden voor het opzetten van een import-exportcorridor tussen Chili en Europa. De belangstelling voor de Nederlandse H2-handelsmissie is groot, aangezien het de Chileense strategie is om tegen 2030 een van de grootste en mogelijk meest concurrerende producenten van hernieuwbare energie ter wereld te worden.

Tijdens de zakenreis die een week duurt, zijn er bezoeken gepland aan de belangrijkste waterstofhubs in het land, ontmoetingen met bedrijven en het voeren van gesprekken met lokale autoriteiten om kansen en uitdagingen voor groene waterstofproductie, export en lokale energietransitie te bespreken. Aan de handelsmissie doen bedrijven als Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Vopak, TNO, Gasunie, Rotterdam Partners, Power2X, STC International, Dutch Power Group en Arcadis mee.

'Als regering zijn we vastbesloten ervoor te zorgen dat Chili optimaal gebruik maakt van de kansen die worden geboden door onze overvloedige natuurlijke hulpbronnen, zoals de zon in de Atacama-woestijn en de wind in Patagonië', zegt Diego Pardow, de Chileense minister van Energie. 'Daartoe gaan we de uitdaging aan om een ​​duurzame groene waterstofindustrie te ontwikkelen, waardoor de economie kan groeien en waarvan de inwoners van Chili kunnen profiteren. De overeenkomst die we hebben getekend met de haven van Rotterdam en zich momenteel in de uitvoeringsfase bevindt, stelt ons in staat om verder te gaan op deze weg van een duurzame en rechtvaardige energietransitie.'

Nederland wil een sleutelrol spelen in de waterstofstrategie van Europa. Het continent heeft in 2030 zo'n 20 miljoen ton groene waterstof nodig. Nederland heeft de havens voor de import van waterstof en een van de meest geavanceerde energie-infrastructuren om waterstof naar andere landen in Europa te distribueren.