Innovatie

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en vakbond CNV starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie

12 juni 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Met deze unieke samenwerking slaan de drie partijen de handen ineen om ervoor te zorgen dat het Haven Industrieel Complex de broedplaats wordt voor slimme manieren van werken.

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en vakbond CNV starten het Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie

De drie initiërende partijen – Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam en CNV Vakmensen - hebben elkaar gevonden op basis van een gedeelde visie: de toekomst en het succes van het Haven Industrieel Complex (HIC) is afhankelijk van de gezamenlijke inzet van bedrijven en werknemers. Samen gaan zij ervoor zorgen dat het HIC klaar is voor de toekomst. Hierbij staan zaken als ontwikkeling & leren, slimmer organiseren en innoveren centraal. Het project RISI stelt bedrijven en werknemers in staat om deze gezamenlijk uitdaging op te pakken.

Op donderdag 7 juni jl. was de officiële kick-off van deze unieke samenwerking. Onder leiding van professor Henk Volberda, Erasmus Universiteit Rotterdam, is met ruim twintig werkgevers gebrainstormd over de toekomst van het werken in het havengebied. Onderwerpen die daarbij aan de orde kwamen, waren de impact van technologische innovaties op het werk, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de vraag hoe zorgen we ervoor dat bedrijven en werknemers hier samen mee aan de slag gaan.

Resultaat van de kick-off is dat het project Rotterdams Initiatief Sociale Innovatie (RISI) met een vliegende vaart van start gaat. De eerste bedrijven hebben zich verbonden aan het project: APMT, EBS, ECT, EECV, EMO, Huntsman, Koole Terminals, ProRail en Vopak. Zij zijn de eerste ambassadeurs van het project en de verwachting is dat in de komende periode meer bedrijven zullen aansluiten.

Tijdens de bijeenkomst zijn de verschillende thema’s benoemd: het overdragen van kennis, inzetbaarheid van oudere werknemers, de aantrekkingskracht van het Haven Industrieel Complex voor een grote diversiteit van werknemers en het creëren van een bedrijfscultuur waarin sociale innovatie tot bloei komt, zijn als eerste concrete onderwerpen gekozen.

In de periode tot juni 2019 wordt een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd waar bedrijven en werknemers onderling en met elkaar aan de slag gaan om zo concrete initiatieven ten aanzien van de geselecteerde thema’s uit te werken. Deze bijeenkomsten zullen uitmonden in een grote afsluitende werkconferentie waarin de initiatieven worden gepresenteerd. Het project RISI wordt daarmee de aanjager van noodzakelijke veranderingen die ervoor zorgen dat het Haven Industrieel Complex zich continu voorbereidt op de toekomst.

Voor meer informatie over het RISI-project verwijzen wij u graag naar de website: www.risiarbeidsmarkt.nl. De projectmanager van het RISI project is Tjeerd Orie, t.orie@cnvvakmensen.nl.