Havenbedrijf Rotterdam in rapport VN: havens Jemen in slechte staat

26 april 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De havencapaciteit in Jemen is sterk verminderd door de oorlog die daar woedt. Daardoor wordt de toevoer van primaire levensbehoeften als medicijnen, voedsel en brandstoffen steeds moeilijker en duurder. Dit blijkt uit een zogenoemde schade- en capaciteitsanalyse van de haveninfrastructuur en –operatie. Havenbedrijf Rotterdam voerde die uit in opdracht van de United Nations Development Programme (UNDP) en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Schade- en capaciteitsanalyse havens Jemen

Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2019 en eind 2020 in de havens van Aden, Hodeidah, Salif, Ras Issa en Mukalla een schade- en capaciteitsanalyse van de haveninfrastructuur en -operatie uitgevoerd. Op basis van de bevindingen zijn voorstellen gedaan voor operationele verbeteringen en het herstel van de haveninfrastuctuur . Ook zijn er voorstellen gedaan om het beheer en onderhoud van deze havens te verbeteren.

Uit de schade- en capaciteitsanalyses komt naar voren dat er sprake is van een sterke vermindering van de havencapaciteit, die wordt versterkt door gebrek aan onderhoud door het ontbreken van specialistische kennis op het gebied van havenoperaties, beheer en onderhoud. Door de langlopende oorlog zijn de benodigde reserve- onderdelen en de specialistische kennis die nodig is, niet of slechts mondjesmaat voorhanden.

Haven van Mukalla
Foto: UNDP Yemen

Humanitaire ramp

In Jemen woedt sinds 2015 een oorlog, die ervoor heeft gezorgd dat de (haven)infrastructuur van het land zwaar is beschadigd, waardoor de toevoer van primaire levensbehoeften als medicijnen, voedsel en brandstoffen steeds moeilijker en duurder wordt. Inmiddels zijn er circa 22 miljoen inwoners afhankelijk van humanitaire hulp en lijden 16 miljoen mensen honger.

Import goederen stimuleren

De uitkomsten van de schade- en capaciteitsanalyse worden door de UNDP ingezet om autoriteiten te bewegen de kosten voor het importeren van voedsel te drukken en het aantrekken van kennis en kunde makkelijker te maken. Daarnaast worden de uitkomsten gebruikt om via de donorlanden van de VN fondsen te werven om de geadviseerde maatregelen uit te kunnen voeren.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, werkt Havenbedrijf Rotterdam op verzoek van de Nederlandse overheid of organisaties als UNDP, mee aan humanitaire acties zoals die in Jemen. Het Havenbedrijf Rotterdam deelt maritieme kennis en expertise wereldwijd in verschillende rollen; soms als consultant, soms als leverancier, bestuurder of investeerder.