Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam steunt strijd tegen plastic korrelvervuiling

2 november 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Tijdens een digitale bijeenkomst die eerder vandaag plaatsvond met PlasticsEurope Nederland, de branchevereniging voor kunststof producerende industrie, ondertekende Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, de ‘Pledge Operation Clean Sweep®’. Castelein: 'Met het ondertekenen van de Pledge ondersteunen we bedrijven in hun strijd tegen plastic korrelvervuiling in de Rotterdamse haven. Dankzij hun inzet wordt de haven schoner en daarmee aantrekkelijker als plek om te wonen en werken.'

Ondertekening Pledge Operation Clean Sweep®

De haven van Rotterdam heeft te maken met vervuiling van plastic korrels die verspreid liggen op oevers en in het water. Deze plastic korrels worden door diverse bedrijven geproduceerd en dienen als grondstof voor de productie van allerlei plastic producten. Het onbedoelde verlies van de korrels tijdens het productieproces en transport wordt inmiddels door veel bedrijven aangepakt. Josepha van Kollenburg van branchevereniging PlasticsEurope Nederland: ‘Met Operation Clean Sweep® richten we ons op wat we als industrie direct kunnen doen om korrelverlies in het milieu te voorkomen. Dat doen we onder andere door bedrijven bewust te maken van hun verantwoordelijkheid, personeel op te leiden en bedrijven te adviseren in het nemen van maatregelen in hun werkprocessen die korrelverlies naar het milieu helpen voorkomen. De ondertekening van de Pledge door het Havenbedrijf Rotterdam, voelt als een steun in de rug voor bedrijven die al actief bezig zijn met preventie en het moedigt andere bedrijven aan om ook actiever te worden.

Nul korrelverlies is het doel

Het uiteindelijke doel is om geen korrels meer te verliezen in het milieu. In dit streven naar ‘zero pellet loss’ werkt het Havenbedrijf Rotterdam samen met PlasticsEurope en andere partijen. Zo organiseerden het Havenbedrijf, PlasticsEurope en Ducor Petrochemicals recent een digitale rondetafelconferentie over de problematiek. Aan deze conferentie nam een groot aantal bedrijven, overheden en NGO’s deel. Eén van de uitkomsten van de conferentie is dat samenwerking in de hele keten nodig is om het doel van nul korrelverlies te realiseren en dat die bereidheid tot samenwerking er zeker is. Deze zomer was er ook een opruimactie van plastic korrels en plastic zwerfvuil in de Londenhaven, die het Havenbedrijf Rotterdam samen met de bedrijven Ducor en HEBO uitvoerde.

Toekomst

Door de extra aandacht voor plastic korrel vervuiling vindt nu door verschillende partijen monitoring plaats van eventuele aanwas van nieuwe korrels op het land of in het water. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen die korrelverlies voorkomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en PlasticsEurope roepen bedrijven die nog niet deelnemen aan Operation Clean Sweep® op om zich ook aan te sluiten. Nieuwe deelnemers kunnen gebruik maken van de reeds opgedane kennis en ervaring, waardoor zij snel preventieve maatregelen kunnen inzetten om korrelverlies tegen te gaan.