Energietransitie

#WHS2023: Havens Rotterdam en Pecém (Brazilië) sluiten aan bij Braziliaans-Nederlandse samenwerking

11 mei 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 10 mei 2023 ondertekenden 27 partijen die actief zijn in de havens van Rotterdam en het Braziliaanse Pecém een samenwerkingsovereenkomst.

Het doel van dit partnerschap is het versterken van de bilaterale samenwerking en kennis en het bevorderen van publieke en private initiatieven tussen Nederland en Brazilië op het gebied van havenontwikkeling, havenlogistiek, achterlandverbinding en havengerelateerde energieprojecten als windenergie op zee en de productie van groene waterstof.

Ondertekening intentieverklaring door minister-president Rutte en een afgevaardigde van de Nederlandse economische delegatie aan de haven van Pecém

Deze samenwerking draagt bij aan de ambitie van Havenbedrijf Rotterdam om een voortrekkersrol te gaan vervullen in de Europese waterstofeconomie. Daarvoor wil de haven op grote schaal duurzame energie importeren in de vorm van groene waterstof voor de Europese energievoorziening. Havenbedrijf Rotterdam is mede-eigenaar van de haven van Pecém, dat als industrieel en logistiek knooppunt voor Noordoost Brazilië kansen biedt voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa.

De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van minister-president Rutte en de Nederlandse economische delegatie aan de haven van Pecém en is onderdeel van zijn meerdaags bezoek aan Brazilië. De intentieverklaring werd ondertekend via een live videoverbinding tussen het World Port Center in Rotterdam en het Pecém Port Complex Integration Company – CIPP in Brazilië, tijdens de World Hydrogen Summit & Exhibition 2023 in Rotterdam.