Duurzaamheid

Heerema's offshore schepen met succes ingeplugd op walstroom

17 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Met trots kondigen Havenbedrijf Rotterdam & Heerema aan dat de grootste kraanschepen van Heerema Marine Contractors, Sleipnir en Thialf, officieel zijn overgestapt van het gebruik van hun motoren naar het gebruik van walstroom.

De succesvolle ingebruikname van het walstroomproject is het resultaat van een samenwerking tussen Eneco, Havenbedrijf Rotterdam en Heerema met de steun van de Gemeente Rotterdam. Er is een wereldwijde vraag om onze impact op de planeet te verminderen en de partners die betrokken zijn bij het Walstroomproject zijn allemaal zeer toegewijd aan het ondersteunen van de energietransitie.

Walstroom

Walstroom stelt schepen in staat om hun motoren uit te schakelen en voor hun energievoorziening in te pluggen op het elektriciteitsnet. De door Heerema, Eneco en het Havenbedrijf aangelegde stroomkabel voorziet Sleipnir en Thialf van duurzame energie die afkomstig is van windturbines op de nabijgelegen landtong of van een andere duurzame bron, mocht dat nodig zijn.

Koos-Jan van Brouwershaven, CEO van Heerema: 'We zijn er trots op dat we het schip van Heerema met succes kunnen aansluiten op walstroom. Dit project is het resultaat van een uitstekende samenwerking en hard werken van alle betrokkenen. Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij Heerema en dat maken we waar door sinds 2020 CO2-neutraal te zijn. Elk jaar, vanaf nu t/m 2026, hebben we onze beoogde emissiereducties bepaald en door het aansluiten op walstroom verminderen we onze totale impact met 5%, waarmee we voldoen aan onze doelstelling voor het eerste jaar! We kijken uit naar de invoering van meer duurzaamheidsmaatregelen om deze reis voort te zetten.'

De walstroomaansluiting heeft een capaciteit van 20 MW, wat het energie-equivalent is van ongeveer 15.000 huishoudens. Omdat de schepen hun motoren uitschakelen wanneer ze op walstroom worden aangesloten, wordt vrijwel alle uitstoot en fijnstof voorkomen. De Sleipnir draait dan namelijk niet meer op gasolie of LNG. Deze maatregel heeft directe voordelen voor de omwonenden: de luchtkwaliteit verbetert en er wordt minder CO2 uitgestoten. Ook is er, zonder dat de motoren draaien, een aanzienlijke vermindering van de geluidsoverlast.

Heerema's Thialf
Foto: Ries van Wendel de Joode

Wanneer de schepen van Heerema hun motoren uitschakelen als ze voor bepaalde periode in de haven van Rotterdam liggen, wordt een reductie gerealiseerd van 15.000 ton CO2, 20 ton fijnstof, 5 ton zwavel en een aanzienlijke hoeveelheid stikstof - vergelijkbaar met de jaarlijkse uitstoot van 5.000 dieselauto's.

Haven van Rotterdam

Rotterdam maakt de noodzakelijke overstap van fossiele energie naar duurzame energie. Met tienduizenden schepen (bijna 30.000) per jaar die de Rotterdamse haven aandoen en waarvan velen op dieselmotoren varen, is er behoefte om actie te ondernemen en deze uitstoot te verminderen. Door gebruik te maken van walstroom kunnen schepen hun dieselgeneratoren uitschakelen, waardoor tot 25.000 liter diesel per dag per schip wordt bespaard, de luchtkwaliteit verbetert en het geluidsniveau aanzienlijk afneemt.

Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, Schone Lucht en Energietransitie van de gemeente Rotterdam: 'Jaarlijks bezoeken zo'n dertigduizend schepen de haven van Rotterdam. De meeste van hen maken nog gebruik van dieselgeneratoren, die de lucht vervuilen en een grote bron van geluidsoverlast zijn voor omwonenden. Walstroom levert groene stroom direct vanaf de wal, waardoor schepen hun dieselgeneratoren kunnen uitschakelen. Dat kan tot 25.000 liter diesel per dag per schip besparen en levert dus aanzienlijke milieuvoordelen op. Ik ben er erg trots op, dat na het voorzien van binnenvaartschepen van walstroom, nu ook beide offshore schepen van Heerema succesvol zijn aangesloten op de grootste walstroominstallatie van Europa, hier in Rotterdam. Het betekent een grote stap naar een schonere en toekomstbestendige Rotterdamse haven.'

Minstens 90 procent van de offshore, veerboten, cruise- en roll-on-roll-offschepen en containerschepen in Rotterdam moet in 2030 gebruik maken van walstroom. Dit scheelt de uitstoot van ongeveer 200.000 ton CO2 en 2500 ton stikstof. Dit betekent een grote stap naar een steeds schonere en toekomstbestendige haven.

De installatie op de afmeerlocatie van Heerema aan het Calandkanaal is een mooie mijlpaal die door de gemeente Rotterdam is ondersteund met het Energietransitiebudget (2,0 miljoen).

Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam zegt hierover: 'De installatie van walstroom voor Heerema schepen op Landtong Rozenburg past in het beleid van het Havenbedrijf om samen met de bedrijven en de gemeente te werken aan de energietransitie van de haven. Walstroom speelt daarin een belangrijke rol.'

Teamwork

Het project Walstroom startte voor het eerst in 2017 en sinds het idee geboren is, werken de partners samen om deze duurzame ambitie te realiseren. Er is enorm veel werk verricht om deze installatie mogelijk te maken. Zo is er 16 km aan bekabeling geïnstalleerd aan boord van de schepen, is de bouw van een onshore E-house gerealiseerd, en zijn er meer dan 40.000 werkuren in dit project gaan zitten..

Frans van de Noort, Eneco's Chief Operations Officer zei: 'We zijn verheugd over de lancering van ons eerste walstroomproject. Het is uniek dat de stroom wordt geleverd door de windturbines even verderop. Een echt duurzame manier om schepen van stroom te voorzien terwijl ze in de haven liggen. De samenwerking met Heerema, de gemeente Rotterdam en de andere partners is essentieel geweest voor de succesvolle afronding van dit project en we kijken ernaar uit om de walstroom in de haven van Rotterdam verder uit te breiden via Rotterdam Shore Power BV, onze joint venture met het Havenbedrijf Rotterdam.'

Eneco, Havenbedrijf Rotterdam en Heerema zijn allemaal toegewijd aan het bouwen van een duurzame toekomst. De succesvolle ingebruikname van walstroom vandaag is een belangrijke stap in de goede richting.