Duurzaamheid

'Het doel is volledig fossielvrije terminals'

27 september 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 5 minuten

Broekman Logistics werkt hard aan de invulling van haar ambitieuze duurzaamheidsdoelen. Daarbij zoekt de dienstverlener bewust het gesprek en samenwerking met klanten, leveranciers én eigen medewerkers.

De terminal van Broekman Logistics gezien vanuit de lucht

Als wereldwijde dienstverlener van integrale supply chain oplossingen ziet Broekman Logistics het als haar missie om duurzame waarde toe te voegen voor haar klanten in alle divisies van het bedrijf: Forwarding & Shipping, Warehousing & Distribution, en Breakbulk Terminals. De organisatie heeft hierbij concrete doelen gesteld voor de komende drie jaar, gericht op de eigen processen. En dan vooral op energieverbruik en energievoorziening. “Energie is de essentiële ruggengraat van onze operationele activiteiten. Die moet zo efficiënt mogelijk worden gebruikt”, legt duurzaamheidsmanager Johan de Jong uit. De stappen die worden gezet beperken zich dan ook niet tot ‘basisstappen’, zoals het vervangen van oude verlichting voor ledverlichting. Er wordt zeker ook verder gekeken.

Energieverbruik en energievoorziening

“Vóór 2025 willen wij dat alle locaties zijn voorzien van ledlampen. Dat moet resulteren in een besparing van tien procent op het energieverbruik”, vervolgt De Jong. “We zien echter dat op sommige locaties, waar al ledverlichting is geïnstalleerd, de lampen soms continu branden. Door gebruik te maken van sensoren, kunnen we daar het energieverbruik verder terugdringen.”

Naast energieverbruik wordt er gekeken naar energievoorziening. Die moet binnen twee jaar honderd procent duurzaam zijn. In het voorjaar van 2023 werd hiervoor een van de Rotterdamse breakbulk terminals van de dienstverlener voorzien van niet minder dan 2.700 zonnepanelen. “De energie die we daarmee opwekken staat gelijk aan het energieverbruik van 560 huishoudens en is goed voor een derde van de energie die op deze locatie wordt verbruikt”, weet Rob van Dijk, director terminal operations bij Broekman Logistics.

Zonnepanelen zijn echter niet altijd de meest voor de hand liggende optie, weet De Jong. “Technisch gezien is het haalbaar om ook onze warehouses voor gevaarlijke goederen te voorzien van panelen. Vanuit veiligheidsperspectief kijken we voor die locaties echter liever naar het inkopen van écht groene energie”, legt de duurzaamheidsmanager uit.

Broekman Logistics onderzoekt ook de mogelijkheden om het dieselverbruik verder te verminderen, bijvoorbeeld door over te stappen op elektrische mobiele kranen en reachstackers.

De organisatie heeft al stappen genomen door over te schakelen naar elektrische en LPG-heftrucks, evenals naar eco-reachstackers die minder brandstof verbruiken. Het dieselverbruik moet tegen 2025 met tien procent zijn verminderd. “Dat klinkt makkelijker dan het in de praktijk is, omdat je voor die elektrificatie afhankelijk bent van andere partijen”, merkt Van Dijk op. “Zo moeten op de terminal immers wel laadvoorzieningen worden gecreëerd.”

Verder kijken dan het topje van de ijsberg

De duurzaamheidsinspanningen op de eigen locaties en voor de eigen processen noemt De Jong het zichtbare deel van de ijsberg. “Het grootste deel van de emissies zitten elders in de keten”, stelt hij. “We gaan daarom ook de dialoog aan met klanten, leveranciers en andere stakeholders om samen te kijken hoe we die keten verder kunnen verduurzamen.”

Zo neemt Broekman Logistics onder meer deel aan het Joint Corridors Off-Road programma, waarmee verladers en vervoerders worden gestimuleerd om meer gebruik te maken van binnenvaart, rail en short sea. Het programma heeft inmiddels 1,5 miljoen vrachtwagenritten bespaard; goed voor een reductie van de CO2-uitstoot in de keten van bijna 900.000 ton.

De terminal van Broekman Logistics gezien vanuit de lucht

De Jong merkt dat een groeiend aantal klanten het belang van verduurzaming inziet. Klanten van Broekman Logistics vragen steeds meer naar emissieloos, of CO2-gecompenseerd transport. Een goede ontwikkeling, aldus de manager. “Want duurzaamheid is niet alleen een zaak van onszelf, maar ook van onze klanten, leveranciers en andere betrokken stakeholders. Sommige klanten stellen zelfs concrete eisen, verwachten dat wij een duurzaam proces faciliteren en willen samen met ons initiatieven ontwikkelen, zoals het elektrificeren van intern transport, of het ontwikkelen van nieuwe verpakkingsoplossingen in onze warehouseprocessen.”

Communicatie cruciaal

Ook onder de eigen medewerkers groeit het besef. Broekman Logistics probeert haar medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij het realiseren van de duurzaamheidsdoelen. Jaarlijks stelt de dienstverlener een duurzaamheidsrapport op, waarin bedrijfsactiviteiten worden geëvalueerd volgens de internationaal erkende GRI Sustainability Reporting Standards. Maar De Jong realiseert zich dat medewerkers het rapport waarschijnlijk niet van voor tot achter doorlezen. “We informeren en motiveren onze mensen onder andere met korte vlogs en blogs op ons intranet”, vertelt hij.

“Het is een wisselwerking, waarbij we onze medewerkers ook stimuleren mee te denken. In een van onze warehouses heeft dat geresulteerd in het hergebruik van vulmaterialen, op initiatief van onze eigen mensen.” Communicatie is volgens Van Dijk tevens een goed middel om bewustwording en draagvlak te vergroten. “Duurzaamheid heeft niet altijd directe prioriteit in de operaties op terminals en in warehouses. Bovendien realiseer je het niet van de ene op de andere dag. Er is een duidelijke visie nodig. Goede communicatie en transparantie zijn hierbij cruciaal.”

Duurzaamheidstips

Over de vraag of ze nog tips hebben voor andere bedrijven in de breakbulk sector hoeven De Jong en Van Dijk niet lang na te denken. “Verdiep je goed in de subsidiemogelijkheden, die zijn er volop. Het argument dat een business case niet rond te krijgen is, of dat verduurzaming te kostbaar is, gaat vaak niet op”, aldus De Jong. “Daarnaast is belangrijk om één persoon of bij voorkeur één team echt verantwoordelijk te maken voor verduurzaming. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat duurzaamheid naar de achtergrond verdwijnt en ben je straks te laat”, vult Van Dijk aan.

“Je hoeft ook niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn inmiddels voldoende praktijkvoorbeelden. Kijk daarom ook eens over de muren van je eigen bedrijf en leer van de successen en van de misstappen van anderen. Veel bedrijven en organisaties zijn bezig met duurzaamheid en staan welwillend tegenover samenwerking. Zo kijken we momenteel met het Havenbedrijf Rotterdam naar de mogelijkheden om een van onze Rotterdamse terminals te voorzien van walstroom, waarbij schepen tijdens hun bezoek aan de stekker kunnen in plaats van hun dieselgenerator te gebruiken.”

Het is volgens De Jong slechts een kwestie van tijd voordat ook die duurzaamheidsdoelstelling is verwezenlijkt. “Op termijn zijn onze terminals volledig fossielvrij”, besluit hij. “Dat zal een behoorlijke uitdaging zijn – vooral op technisch vlak – en er moeten zeker nog stappen worden gezet, maar ik ben ervan overtuigd dat het binnen handbereik ligt.”