Jan Kamp geëerd met Sleepanker

16 maart 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Bij zijn afscheid als regiodirecteur van de Douane Rotterdam Haven vanwege zijn pensioen ontving Jan Kamp het Sleepanker uit handen van Boudewijn Siemons, directeur Infrastructuur en Maritieme Zaken van Havenbedrijf Rotterdam. Jan Kamp kreeg de onderscheiding vanwege zijn enorme inzet voor de Rotterdamse haven in de afgelopen decennia.

Boudewijn Siemons(L) en Jan Kamp bij de overhandiging van het Sleepanker
Boudewijn Siemons (L) en Jan Kamp

Het Sleepanker is een onderscheiding van Havenbedrijf Rotterdam voor personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

Na een militaire opleiding begon Jan Kamp zijn carrière bij de Douane in Rotterdam. In diverse functies binnen en buiten de haven heeft hij zich altijd ingezet om de in-, door- en uitvoer van goederen in de lucht- en zeehavens in goede banen te leiden. Hij was sinds 2019 regiodirecteur. In die functie was hij verantwoordelijk voor het toezicht op de haven en gaf hij leiding aan 850 medewerkers. Hij kreeg als taak om een bijdrage te leveren aan een veilige en integere haven, waar geen plaats is voor ondermijning.

Boudewijn Siemons roemde diens rol in dit verband. “Jan heeft ondermijning op de kaart gezet. Hij heeft hardnekkig gepleit voor het belang van het realiseren van een veilige haven met de nieuwste maatregelen tegen drugscriminelen.”

Siemons roemde ook de betrokkenheid van Jan Kamp bij het implementeren van de sancties tegen Rusland en de goede samenwerking tussen de Douane en de divisie Havenmeester in het algemeen.