Energietransitie

Landelijk waterstofnetwerk gaat van start in Rotterdam

27 juni 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Gasunie heeft het investeringsbesluit genomen voor het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk van Maasvlakte 2 naar Pernis. De werkzaamheden gaan na de zomer van start in de Rotterdamse haven.

Het waterstofnetwerk, dat ongeveer 1,5 miljard euro zal kosten, verbindt vanaf 2030 de grote industriële regio's in Nederland en omliggende landen als Duitsland en België met elkaar. Ook zal het netwerk straks verbindingen hebben met importterminals in de zeehavens, Nederlandse waterstofproductie en grootschalige opslagfaciliteiten voor waterstof.

Illustratie waterstofnetwerk Nederland en Achterland
Bron: Gasunie

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “We zijn blij met deze aankondiging van Gasunie. Het is heel goed dat in Rotterdam wordt gestart met de aanleg van het waterstofnetwerk. Groene waterstof, gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit gaat een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de industrie en het transport. Voor een succesvolle overstap moeten we ook waterstof importeren, omdat we in Noordwest-Europa meer groene waterstof nodig hebben dan we zelf kunnen maken. Onze haven in Rotterdam wordt een internationaal knooppunt voor waterstofproductie en -distributie. Zo blijven we ook in de toekomst een belangrijke energiehaven. Vanuit die rol kunnen we een belangrijke impuls geven aan de groene waterstof-economie in Nederland en Noordwest-Europa.”

Het eerste deel van het waterstofnetwerk loopt in Rotterdam van de Tweede Maasvlakte naar Pernis. Dat is een traject van meer dan 30 kilometer dat naar verwachting in 2025 operationeel zal zijn. Het landelijke netwerk zal uiteindelijk een lengte van 1.200 kilometer krijgen en zal voor 85% bestaan uit bestaande aardgasleidingen. Vanaf 2030 verbindt het landelijk waterstofnetwerk de zeehavens met de grote industriële clusters (Eemshaven, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam, Zeeland en Limburg) in Nederland en met opslaglocaties voor waterstof. Door de grootschalige opslagmogelijkheden zorgt het voor extra flexibiliteit in de groene energievoorziening. Ook bevordert het de ontwikkeling van Nederland als een Europese energiehub voor waterstof en de groei van de internationale waterstofmarkt. Bovendien draagt het bij aan de Europese energieonafhankelijkheid.

De door Gasunie aangekondigde investering van het eerste deel bedraagt ruim 100 miljoen euro en zal worden ontwikkeld door Gasunie's dochteronderneming Hynetwork Services. Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor het transport en opslag van gas, wat met de energietransitie steeds verder verschuift naar groen gas en waterstof.