Energietransitie

Onyx wil fabriek voor ‘blauwe’ waterstof bouwen

7 april 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Het op de Maasvlakte gevestigde Onyx Power wil een fabriek bouwen voor de productie van koolstofarme, ‘blauwe’ waterstof. Daarmee kan het bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van CO2-uitstoot in Nederland.

Waterstof centrale

Met een capaciteit van 1.200 MW kan de waterstoffabriek ongeveer 300 kiloton blauwe waterstof per jaar produceren. Dat is belangrijk voor het CO2-vrij maken van de industrie en de nationale doelstellingen op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering. De CO2 die tijdens de productie van blauwe waterstof wordt geproduceerd, zal worden opgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Hierdoor kan jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 worden bespaard.

Om dit project te kunnen ontwikkelen, heeft Onyx Power bij de verantwoordelijke autoriteiten (DCMR) aangekondigd een Milieu Effect Rapportage uit te voeren overeenkomstig de Wet milieubeheer. Als onderdeel van deze procedure heeft het bedrijf een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd, waarin de beoogde scope van de milieueffectrapportage wordt beschreven.