Energietransitie

Praktijktest leidt tot start eerste Groene Waterstof certificaten in Europa

24 oktober 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

De uitgifte van groene Garanties van Oorsprong voor groene waterstof in Nederland is vanaf oktober 2022 begonnen. Nederland is daarmee het eerste land in Europa.

Artist impression van groene waterstof opslag

Het systeem hiervoor is de afgelopen maanden getest door waterstofbeursinitiatief HyXchange in samenwerking met Vertogas, de certificerende instantie voor zowel groen gas als nu ook waterstof. Aan deze succesvolle pilot (praktijktest) namen 18 marktpartijen deel. HyXchange wil de handel in certificaten en waterstof snel verder uitbouwen waarbij ook handel tussen Europese landen en waterstofimport van landen buiten de EU moet worden gefaciliteerd.

In de pilot is gekeken naar de praktische werking van het systeem waarop marktpartijen hun waterstof kunnen aanmelden voor het verkrijgen van een groene Garantie van Oorsprong. Deze Garanties van Oorsprong kunnen ook worden omgezet naar hernieuwbare brandstof eenheden (HBE) voor verkeer en vervoer: een aantrekkelijke markt vanwege de doelstelling hiervoor. Tenslotte is gekeken naar de handel in deze Garanties van Oorsprong. Daarvoor wordt ook een standaard handelscontract ontwikkeld samen met Europese Energie handelaren. Dat maakt het ook mogelijk om de handel in waterstof snel op te starten, zoals beoogd door HyXchange. HyXchange draagt hiermee bij aan de energietransitie en de groei van duurzame energie en de minder aardgasafhankelijkheid in Nederland.

Over de certificering van groene waterstof

De certificaten zijn Garanties van Oorsprong, die garanderen dat de waterstof is geproduceerd uit groene stroom. Daarmee kan elke verbruiker nagaan of de waterstof wel duurzaam is opgewekt. Nederland heeft een wet hierover aangenomen als nationale uitwerking van een Europese richtlijn. Vertogas B.V., het bedrijf dat nu al de Garanties van Oorsprong voor groen gas uitgeeft en is aangewezen door de Minister om voor waterstof eveneens Garanties van Oorsprong uit te geven, heeft de afgelopen tijd aan een certificeringssysteem opgezet dat voorziet in deze nieuwe taak.

Dit systeem is nu nog een Nederlands systeem en dus alleen binnen Nederland geldig. Nederland is wel de eerste daarmee. Een meer internationaal systeem van waterstofcertificaten wordt later verwacht op basis van Europese regelgeving, die nog in discussie is. HyXchange pleit voor een spoedige regeling om ook de waterstofimport uit andere landen te certificeren, zodat dit ook meetelt voor onze klimaatdoelen en we bovendien minder aardgas nodig hebben.

Over het HyXchange waterstofbeurs initiatief

Meer informatie over de pilot en HyXchange is te vinden op de website www.hyxchange.org. De certificatenpilot is een eerste stap van het ontwikkelingsplan HyXchange. Dit ontwikkelingsplan heeft drie pijlers:

  1. Deze pilot in de certificering van waterstof: deze is hiermee afgerond
  2. Een simulatie van een spotmarkt in waterstof: is onlangs van start gegaan
  3. Aanzet tot een internationale prijsindex in waterstof.

Het handelsplatform HyXchange is een initiatief van Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Groningen Seaports en North Sea Port (Vlissingen, Gent, Terneuzen). Gasunie en de Nederlandse havens zullen een cruciale rol in de waterstofeconomie gaan spelen.

Het HyXchange waterstofbeurs initiatief wordt inmiddels met grote belangstelling gevolgd door een kring van 60 marktpartijen actief in energie en industrie. Het doel is een beurs op de Nederlandse waterstofinfrastructuur, de mondiale overzeese importen daarnaartoe en de uitwisseling met de verbonden Europese (buur)landen, als centraal handelspunt en prijsindicator.