Energietransitie

HyXchange: variabele kostprijs groene waterstof komt dichter bij grijze waterstof

22 februari 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

De kosten voor productie van groene waterstof daalden over 2023. De kosten voor grijze waterstof waren nog lager, maar het kostenverschil nam af. Dat concludeert HyXchange, initiatief voor een waterstofbeurs, in het jaaroverzicht 2023 van haar ‘waterstofkosten indicator’, de HYCLICX.

Deze index geeft de variabele opwekkosten van groene waterstof in Nederland op de goedkopere momenten met veel wind- en zonnestroom. De index is geschikt voor de Europese regels voor groene waterstof, zo blijkt uit een recente HyXchange marktsimulatie voor 2030.

Waterstof molecuul

De HYCLICX is een instrument om de variabele productiekosten voor hernieuwbare waterstof uit elektrolyse in Nederland te schatten. De HYCLICX omvat voorlopig nog alleen de variabele kosten voor het maken van waterstof. Daar moeten nog de vaste kosten voor de investering in de elektrolyser bij opgeteld worden. Die zijn ook substantieel maar verschillen sterk per situatie, en zijn daarom (nog) niet meegenomen. Voor het maken van de HYCLICX werkt HyXchange samen met het Duitse E-bridge, die de Duitse HYDEX waterstofindex publiceert: veel uitgangspunten zijn gelijk.

Daling gedurende 2023

De variabele kosten voor alle soorten waterstof namen gedurende 2023 af. Groene waterstof wordt gemaakt van groene stroom waarvan de prijs daalde. Dat blijft erg afhankelijk van het weer: bij veel windenergie en zonnestroom kan groene stroom, en dus groene waterstof, goedkoper zijn dan grijze/blauwe waterstof. Op andere momenten weer duurder.

Correlatie met Europese regels voor groene waterstof

De HYCLICX is in lijn met de Europese regels voor groene waterstof. Die schrijven correlatie voor: de waterstof moet gemaakt worden uit groene stroom die tegelijkertijd wordt opgewekt. Dit om te garanderen dat de waterstof echt duurzaam is. HyXchange heeft dit onderzocht voor 2023. De HYLICX-uren, met lage stroomprijs, bevatten in 2023 ook flink meer duurzame stroom dan gemiddeld. De correlatie is in 2023 behoorlijk: nog niet perfect, maar genoeg voor de eis van correlatie per maand die tot 2030 nog geldt volgens de Europese regels.