Energietransitie

Overheidsmaatregelen nodig om scheepvaart koolstofvrij te maken in 2050

23 september 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Bron: Global Maritime Forum

De ondertekenaars van Call to Action for Shipping Decarbonization dringen er bij de wereldleiders op aan om de scheepvaart te laten voldoen aan de temperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs.

Aangemeerd schip van bovenaf gefotografeerd

De particuliere sector onderneemt al belangrijke stappen om de wereldwijde toeleveringsketens koolstofvrij te maken. Nu moeten de regeringen het beleid uitstippelen dat de overgang zal versnellen en ervoor zal zorgen dat emissievrij vervoer tegen 2030 de standaardoptie wordt.

Het volledig koolstofvrij maken van de internationale scheepvaart is dringend nodig en haalbaar. Dit is de duidelijke boodschap van meer dan 150 marktleiders en organisaties die de volledige maritieme waardeketen vertegenwoordigen, waaronder scheepvaart, vrachtvervoer, energie, financiën, havens en infrastructuur. Samen met de Algemene Vergadering van de VN en in de aanloop naar de cruciale klimaatonderhandelingen tijdens COP26 in Glasgow in november, roepen zij regeringen op om samen te werken met het bedrijfsleven om het beleid en de investeringen te maken die nodig zijn om kritieke omslagpunten te bereiken bij het koolstofvrij maken van de wereldwijde toeleveringsketens en de wereldeconomie.

Onder de ondertekenaars van Call to Action for Shipping Decarbonization bevinden zich onder meer enkele van 's werelds grootste actoren in de wereldhandel: Anglo American, A.P. Moller - Maersk, BHP, BP, BW LPG, Cargill Ocean Transportation, Carnival Corporation, Citi, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, ENGIE, Euronav, GasLog, Hapag-Lloyd, Lloyd's Register, Mitsui O.S.K. Lines, MSC Mediterranean Shipping Company, Ocean Network Express, Olympic Shipping and Management, Autoriteit voor het Panamakanaal, Haven van Rotterdam, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Ultranav, Volvo, en Yara.

Schepen vervoeren ongeveer 80% van de wereldhandel en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen (BKG). In 2018 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de VN een eerste BKG-strategie vastgesteld. Doel is de totale jaarlijkse BKG-emissies van de internationale scheepvaart tegen 2050 met ten minste 50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2008. Het is de bedoeling dat de strategie in 2023 wordt herzien.

De particuliere sector neemt reeds concrete maatregelen om de scheepvaart koolstofvrij te maken. Dit omvat investeringen in O&O en proefprojecten, het bestellen en bouwen van schepen die koolstofneutraal werken, het kopen van emissieloze scheepvaartdiensten, investeringen in de productie van brandstoffen met een netto nul emissie, investeringen in haven- en bunkerinfrastructuur, en het beoordelen en openbaar maken van de mate waarin scheepvaartgerelateerde activiteiten in lijn zijn met de klimaatdoelen.

De Haven van Rotterdam heeft tot doel gesteld om in 2050 netto nul CO2 uit te stoten en tegelijkertijd een positieve impact te hebben op de economie, de maatschappij en de planeet. In overeenstemming met deze doelstellingen bevorderen wij actief het koolstofvrij maken van de scheepvaart. De uitdagingen die met deze overgang gepaard gaan zijn enorm en wij stellen het zeer op prijs om met gelijkgestemde partners samen te kunnen werken
Allard Castelein, President-Directeur, Havenbedrijf Rotterdam

De ondertekenaars van Call to Action for Shipping Decarbonization roepen de wereldleiders op om:

  • Zich ertoe verbinden de internationale scheepvaart tegen 2050 koolstofvrij te maken en een duidelijk en billijk uitvoeringsplan voor te leggen om dit te bereiken bij de vaststelling van de BKG-strategie van de IMO in 2023.
  • Steun voor scheepvaartprojecten met nul emissie op industriële schaal via nationale maatregelen bijvoorbeeld door duidelijke streefcijfers voor het koolstofvrij maken van de binnenlandse scheepvaart vast te stellen en door stimulansen en steun te verlenen aan pioniers en aan een bredere inzet van brandstoffen en schepen met een uitstoot van nul.
  • Beleidsmaatregelen te nemen die ervoor zorgen dat emissievrije scheepvaart tegen 2030 de standaardoptie wordt met inbegrip van zinvolle marktgerichte maatregelen, die uiterlijk in 2025 van kracht worden en die de commerciële inzet van schepen en brandstoffen met nul uitstoot in de internationale scheepvaart kunnen ondersteunen.

De Call to Action for Shipping Decarbonization is ontwikkeld door een taskforce van diverse belanghebbenden, bijeengeroepen door de "Getting to Zero"-coalitie - een partnerschap tussen het Mondiaal Maritiem Forum, het Economisch Wereldforum en "Friends of Ocean Action". Tot de leden van de taskforce behoren Cargill Ocean Transportation, Citi, het COP26-team van klimaatkampioenen, het Comité Energietransitie, Lloyd's Register, Haven van Antwerpen, Torvald Klaveness, Trafigura, Yara, en UMAS.