Energietransitie

Reuzenmolen op Maasvlakte 2

18 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

‘s Werelds grootste windturbine, de Haliade-X, wordt getest op de Maasvlakte 2. Deze ‘proefopstelling’ kwam tot stand dankzij een innovatieve kruisbestuiving van het Amerikaanse GE Renewable Energy, Sif Netherlands en Pondera Consult.

De reuzenmolen op Maasvlakte 2
Foto: Danny Cornelissen

Op de Maasvlakte 2 draaien sinds kort gigantische bladen met een lengte van 107 meter. Deze behoren toe aan de Haliade-X 12 MW, ’s werelds krachtigste windturbine. Hij is 248 meter hoog, heeft een vermogen van 12 megawatt en kan daarmee genoeg energie opwekken om 16.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Ter vergelijking: de windturbine naast de Van Brienenoordbrug heeft een vermogen van maximaal 3 megawatt.

Ideale testlocatie

Op het 62 hectare grote terrein aan de Pieter van Vollenhovenweg bouwt Sif Netherlands funderingen voor offshore windparken. En sinds kort is het dus ook een testlocatie voor de Haliade-X.

"De windturbine is uiteindelijk bedoeld voor een locatie op zee. Maasvlakte 2 bevindt zich ver van woonwijken, vlakbij zee, heeft met de zee vergelijkbare windcondities en is goed bereikbaar. Bovendien kan GE de opgewekte elektriciteit goed kwijt. Daardoor is het een ideale testlocatie. Het was van cruciaal belang het Haliade-X-prototype snel te lanceren, om onze concurrenten voor te blijven." Nathalie Bourges, GE Renewable Energy

Future Wind

Gedurende vijf jaar zal de windturbine uitvoerig getest worden, om de prestaties van de windturbine en de operationele procedures te kunnen beoordelen. Sif en Pondera (adviesbureau op het gebied van duurzame energie) hebben daartoe de joint venture ‘Future Wind’ opgericht. GE Renewable Energy heeft hiermee een overeenkomst ondertekend voor vijf jaar testen en vijftien jaar service- en onderhoud.

Innovatieve kruisbestuivingen

De komst van de Haliade-X naar de Maasvlakte 2 past helemaal binnen het Rotterdamse streven om uit te groeien tot een koploper op het gebied van duurzame energie. Daartoe stimuleert het Havenbedrijf Rotterdam initiatieven die tot een ‘slimme’ en ‘schone’ haven leiden – en koppelt het partijen waar innovatieve kruisbestuivingen mogelijk zijn. Zoals in het geval van Sif en GE. ‘Het eerste contact is gelegd via het Havenbedrijf’, vertelt Diederik de Bruin van Sif. ‘Zij vertelden over de plannen van GE en koppelden ons aan elkaar.’

In 2021 in productie

Het project paste volledig binnen het streven van Sif om CO2-neutraal te produceren. ‘Wij gebruiken een groot deel van de opgewekte windenergie om onze productielocaties in Roermond en Rotterdam te voorzien van stroom. Daarnaast ondersteunen we GE waar nodig en stellen de ruimte beschikbaar.’ Uiteindelijk doel van de testfase is de certificering van de windturbine, zodat de turbine in serieproductie genomen kan worden. In de tweede helft van 2021 moeten de eerste types van deze turbine geleverd worden.

Infographic over de Haliade X