Rob Frohn verlaat Raad van Commissarissen

24 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De heer Robert Frohn verlaat de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam. Na ruim negen jaar actief te zijn geweest als commissaris bij het Havenbedrijf treedt hij uit functie tijdens de aandeelhoudersvergadering op 24 maart. Zijn huidige termijn zou eindigen op 1 april 2021.

Rob Frohn

Miriam Maes, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “Ik heb Rob Frohn leren kennen als een zeer deskundige en ervaren commissaris en een bijzonder plezierige collega en waardevol iemand om mee samen te werken. Ik dank hem namens de collega-commissarissen voor zijn professionele bijdragen gedurende negen jaar, waaronder zijn voorzitterschap van de auditcommissie”.

President-directeur Allard Castelein: “Havenbedrijf Rotterdam is grote dank verschuldigd aan Rob Frohn voor de zeer vakbewame wijze waarop hij zijn rol als commissaris heeft vervuld al die jaren. Namens de Raad van Bestuur dank ik hem voor zijn scherpe blik en voor de plezierige en constructieve samenwerking.”

Mevrouw Nynke Dalstra volgt de heer Frohn op als voorzitter van de auditcommissie.

De Raad van Commissarissen is gestart met het wervingsproces om de ontstane vacature te vervullen.