Energietransitie

Rotterdamse industrie stootte vorig jaar 3,8% minder CO₂ uit

10 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Voor de derde keer op rij is de CO₂-uitstoot van de Rotterdamse industrie vorig jaar gedaald. De belangrijkste oorzaak is een verschuiving in de elektriciteitsproductie van kolencentrales naar gasgestookte centrales. Daarnaast was er een stijging te zien in de raffinagesector.

EVG pijpmet rook energiecentrale Uniper Haliade Windturbine

Enerzijds komt dat omdat enkele raffinaderijen in de jaren ervoor deels stil lagen voor onderhoud. Anderzijds is de productie van schonere brandstoffen toegenomen. Schonere brandstoffen zorgen voor een betere luchtkwaliteit, maar het maken ervan vergt meer energie.

De piek van de CO₂-uitstoot in Rotterdam lag in 2016. Toen werden nieuwe kolencentrales in gebruik genomen, terwijl de oude ook nog operationeel waren. Sinds 2016 is de uitstoot afgenomen met 17,3%. In 2019 bedroeg de afname 3,8%.

Haven van Rotterdam CO2 uitstoot industrie (Mt)
Bron: https://ec.europa.eu/clima/ets/oha.do

Om stapsgewijs toe te werken naar een CO₂-neutrale haven en industrie in 2050, werkt het Havenbedrijf samen met bedrijfsleven en overheid aan een reeks projecten. Voorbeelden daarvan zijn de benutting van restwarmte voor woningbouw en kassen, CCUS (afvang, transport en opslag van CO₂ onder de Noordzee; het Porthos project), opwekking van groene stroom, productie van blauwe en groene waterstof, en circulaire productieprocessen als chemische recycling (waste-to-chemicals, pyrolyse).