Energietransitie

Shell eerste klant waterstofleiding Rotterdamse haven

12 april 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Shell heeft als eerste bedrijf een overeenkomst getekend om gebruik te maken van HyTransPortRTM. Dit is de waterstofleiding in de Rotterdamse haven die Gasunie in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam vanaf de Maasvlakte naar Pernis aanlegt om de industrie in de haven te laten verduurzamen.

Het conversiepark
Locatie conversiepark Maasvlakte 2

Waterstof moet de fossielvrije vervanger van brand- en grondstoffen worden waar CO2 vrijkomt bij de productie of het gebruik. Shell wordt de eerste klant van de leiding. Holland Hydrogen I, de elektrolyser die Shell gaat bouwen op het Conversiepark op de Maasvlakte zal worden aangesloten op de leiding. Via de leiding van HyTransPortRTM wordt de waterstof van het conversiepark naar Pernis getransporteerd. De waterstofleiding zal eind 2024, begin 2025 in gebruik zijn. Op termijn wordt de pijpleiding op het nationale en internationale waterstofnetwerk aangesloten.

Mijlpaal verduurzaming Rotterdamse haven

'Het contract met Shell is een belangrijke stap. De ambities van Shell op het gebied van waterstof zijn groot. Infrastructuur zoals HyTransPort is cruciaal om de waterstofeconomie in de Rotterdamse haven van de grond te laten komen. Dit is een duidelijk teken dat er stappen worden gezet in de verduurzaming van de Rotterdamse haven', aldus Jeroen Steens, Director Commercial Delivery bij Havenbedrijf Rotterdam.

Holland Hydrogen 1 artist impression
Holland Hydrogen 1

Shell neemt begin 2022 het definitieve investeringsbesluit voor de Holland Hydrogen I electrolyser op de Tweede Maasvlakte. Dan wordt ook het definitieve investeringsbesluit voor de waterstofleiding HyTransPortRTM genomen.

HyTransPortRTM

De pijpleiding voor waterstof wordt aangelegd over een tracé van 32 kilometer. De leiding krijgt een diameter van 24 inch (61cm). De overstap van fossiele brand- en grondstoffen naar CO2-vrije waterstof moet een eerste stevige beperking van CO2-uitstoot opleveren. Waterstof wordt onder andere gebruikt als energiedrager voor industriële processen waar elektrificatie niet aan de eisen kan voldoen, zoals hoge temperatuurprocessen in de petrochemische industrie, en als grondstof voor chemische producten. “Duurzame waterstof zal als onderdeel van de toekomstige energiemix een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie.”, aldus Helmie Botter, manager Business Development voor waterstof bij Gasunie.

Deze eerste fase van de transportleiding is een belangrijke schakel voor de duurzame waterstofeconomie van Nederland en Noordwest-Europa. Op termijn sluit HyTransPortRTM aan op het landelijke en internationale waterstof transportsysteem.

Het aantal waterstofinitiatieven in de Rotterdamse haven groeit. Op de Maasvlakte is ruimte voor een conversiepark ingepland, waar waterstof voor de Rotterdamse haven kan worden geproduceerd. Diverse partijen werken daarnaast plannen uit voor de import van groene waterstof. Via de leiding van HyTransPortRTM kan de waterstof tussen producenten, gebruikers en leveranciers worden getransporteerd op een veilige en efficiënte manier.