Bereikbaarheid

Spoorgoederentafel doet onderhandelaars van het nieuwe kabinet een aanbod

26 april 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 1 minuut

Het nieuw te vormen kabinet staat voor grote maatschappelijke opgaven. Het spoorgoederenvervoer kan bijdragen aan het oplossen van een van deze opgaven.

In een brief gericht aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet, doet de voorzitter van de Spoorgoederentafel Wando Boevé drie concrete suggesties. Goed functionerend spoorgoederenvervoer draagt bij aan een productief, duurzaam en weerbaar Nederland.

Spoor met goederenwagons

De Spoorgoederentafel is een overlegorgaan ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat waarin verladende productie- en handelsbedrijven, spoorvervoerders, terminals, havens en ProRail met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleggen over de toekomst van het Nederlandse spoorgoederenvervoer.