Digitalisering

Succesvolle proef in Rotterdamse haven met elektriciteitsplatform

5 oktober 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Afgelopen maanden is met 32 bedrijven op het RDM-terrein in de Rotterdamse haven een nieuw energie-platform getest: Distro. Zonnepanelen, een batterij en gebruikers verhandelen zelf opgewekte energie in een onderlinge markt. Het is de eerste keer ter wereld dat blockchain technologie, kunstmatige intelligentie en high frequency trading in één platform worden gecombineerd. De succesvolle proef laat zien dat het mogelijk is om via een platform, vraag en aanbod in lokale markten 48 uur vooruit op elkaar af te stemmen, op basis van eerlijke prijsontwikkeling en transparante handelsafspraken.

Oranje logo Distro energy op een donker computerscherm met gegevens op de achtergrond

Het Distro platform is ontwikkeld door S&P Global Platts, een divisie van Standard & Poor’s, en Blocklab, een dochter van het Havenbedrijf Rotterdam, gespecialiseerd in blockchain oplossingen. Het nieuwe initiatief helpt bedrijven in de haven om energiekosten te drukken door enerzijds lokaal opgewerkte elektriciteit beter te benutten en anderzijds de pieken op het elektriciteitsnet te reduceren. Zo draagt het bij aan de klimaatdoelstelling in 2050 een CO2 neutrale haven te zijn. De werking van het platform is deze zomer bewezen en het wordt in de komende maanden klaargestoomd voor commercieel gebruik.

Pilot

Als pilot is een proef gedraaid in het Innovation Dock, dat innovatieve ondernemers huisvest. Voor de pilot runde het Havenbedrijf Rotterdam, als eigenaar van het Innovation Dock, middels Distro haar eigen ‘micro-markt’ van 32 gebruikers, een dak vol zonnepanelen en een batterij om gewonnen energie in op te slaan. Artificial Intelligence voorspelt de consumptie en productie van stroom per gebruiker, en verhandelt op basis van die voorspellingen kilowatturen op het platform. Door veranderingen in vraag en antwoord fluctueert de stroomprijs. Reagerend op die prijs, kopen batterijen overvloedige zonne-energie in en slaan die op wanneer de vraag van gebruikers laag is; en verkopen de stroom weer wanneer de vraag groter is dan de productie.

De pilot resultaten waren onder andere 92% lokale consumptie van de opgewekte zonne-energie en 20% betere verdiensten op de batterij. De inkomsten op de zonnepanelen stegen met 14%, terwijl de gebruikers lagere prijzen betaalden.

Bovendien zorgt onderlinge handel ervoor dat een ‘micro-markt’ het reguliere stroomnetwerk minder belast. Hierdoor kan HbR, als eigenaar van het Innovation Dock, de capaciteit van de aansluiting op het netwerk verlagen, met een kostenreductie van 25% tot gevolg.

Platform voor onderlinge handel

Het Distro platform is een reactie op twee grote ontwikkeling in de energiemarkt: gebruikers worden nu ook producenten; en zon- en windenergie leveren van nature grote pieken en dalen in het aanbod. James Rilett, directeur innovatie bij S&P Global Platts: ‘Ook op distributieniveau moet de stroommarkt een volwassen markt gaan worden, waarin transparantie een lagere prijs een effectiever gebruik van infrastructuur mogelijk maken. Het ontwerp van het platform is gebaseerd op ruim 100 jaar ervaring in het faciliteren van commodity markten.’

Het platform combineert de mogelijkheden van high frequency trading die gebruikelijk is in commodity markten, met een blockchain omgeving die veiligheid biedt in transacties, identiteitsbeheer en het handhaven van marktregels. Janjoost Jullens (directeur Blocklab): ‘We hebben inmiddels meer dan 20 miljoen transacties door een blockchain laten valideren. Dit laat zien dat het systeem stabiel kan opereren ondanks het hoge volume aan transacties. Dankzij de ABN AMRO Banking as a Service oplossing, is bovendien aangetoond dat de platform-transacties in een bankomgeving verwerkt kunnen worden.

Op weg naar een CO2 neutrale haven

De komende maanden wordt de in de pilot gebruikte software klaargemaakt voor commercieel gebruik. Nico van Dooren, director New Business & Portfolio Management Port of Rotterdam: ‘Deze pilot zorgt voor een win-win situatie. Het zorgt voor eerlijkere en transparantere energieprijzen en maakt het voor klanten goedkoper om gebruik te maken van hernieuwbare energie. Deze oplossing draagt bij aan de opgave een CO2-neutrale haven te realiseren.’