Energietransitie

thyssenkrupp Steel, HKM en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken opzetten waterstofketens

4 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

De Duitse staalbedrijven thyssenkrupp Steel en HKM, en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheid om internationale toeleveringsketens voor waterstof op te zetten. Tijdens hun transitie naar klimaatneutrale staalproductie hebben thyssenkrupp Steel en HKM steeds meer waterstof nodig om staal te produceren zonder hierbij steenkool te gebruiken.

Al decennia importeren beide bedrijven steenkool, ijzererts en andere grondstoffen via hun eigen terminal in Rotterdam, waarvandaan het via duwbakken en per spoor verder wordt getransporteerd naar hun hoogovens in Duisburg.

Waterstof icoon

Samen willen de partijen de mogelijkheden verkennen om waterstof te importeren via Rotterdam, evenals de mogelijke aanleg van leidingen tussen Rotterdam en de staalfabrieken van thyssenkrupp Steel en HKM in Duisburg. De samenwerking kan fungeren als kader voor andere initiatieven en is erop gericht bestaande initiatieven en projecten waarbij de partners betrokken zijn te ondersteunen.

Havenbedrijf Rotterdam doet al onderzoek naar de mogelijkheden om waterstof te importeren uit een groot aantal landen en regio's wereldwijd. Groene waterstof is een duurzaam alternatief voor steenkool, olie en aardgas. De import van grote hoeveelheden waterstof is nodig als Europa en Duitsland de CO2-uitstoot willen verminderen en in 2050 klimaatneutraal willen zijn, en tegelijkertijd een sterke industriële basis willen behouden. Rotterdam is tevens bezig met het opzetten van een systeem voor transport en opslag van CO2, Porthos genoemd, dat ook wordt overwogen als opslaglocatie voor CO2 voor de productie van blauwe waterstof via het 'H2morrow steel'-project, waarbij thyssenkrupp Steel tevens een partner is.

De drie partners zijn het erover eens dat nieuwe, grensoverschrijdende infrastructuur nodig is om de energietransitie te ondersteunen. Er is met name behoefte aan extra pijpleidingen. Een concrete en aanzienlijke vraag naar waterstof vanuit de staalindustrie als alternatief voor steenkool, en de mogelijkheid om CO2 op te slaan, kunnen fungeren als stimulans voor het verwezenlijken van deze infrastructuur. De samenwerking tussen Rotterdam als de grootste haven van Europa en Duisburg als staalhoofdstad van Europa kan een signaaleffect hebben voor het opzetten van toeleveringsketens voor de energietransitie, en zo bijdragen aan een belangrijk duurzaam Europees industrie- en logistiekcluster.