Waste-to-Chemicals wordt Waste-to-Jet

08 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Rotterdamse Waste-to-Chemicals project verandert in Waste-to-Jet. De opzet van Waste-to-Chemicals was het vergassen van gemengd afval om er duurzame methanol van te maken. Het eindproduct wordt nu duurzame vliegtuigbrandstof.

Waste-to-Jet

Aanleiding hiervoor zijn de relatief gunstige marktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Inzet van duurzame brandstof vermindert de uitstoot aanzienlijk. De investeringsbeslissing voor het Waste-to-Jet project is door de partners Enerkem, Shell en Havenbedrijf Rotterdam voorzien voor eind 2022.