Persbericht

Waste-to-Chemicals wordt Waste-to-Jet

Het Rotterdamse Waste-to-Chemicals project verandert in Waste-to-Jet. De opzet van Waste-to-Chemicals was het vergassen van gemengd afval om er duurzame methanol van te maken. Het eindproduct wordt nu duurzame vliegtuigbrandstof.

W2J Fabriek in Rotterdam

Aanleiding hiervoor zijn de relatief gunstige marktvooruitzichten voor duurzame vliegtuigbrandstof. De luchtvaart is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Inzet van duurzame brandstof vermindert de uitstoot aanzienlijk. De investeringsbeslissing voor het Waste-to-Jet project is door de partners Enerkem, Shell en Havenbedrijf Rotterdam voorzien voor eind 2022.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page