Duurzaamheid

ZES gaat verder met verduurzaming binnenvaart

12 juli 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 2 minuten

ZES heeft bij Ebusco 9 batterijcontainers besteld om meer binnenvaartschepen elektrisch te kunnen laten varen. De eerste batterijcontainers worden eind 2023 geleverd. Deze verdere uitrol van ZES is mogelijk door een investering van de aandeelhouders, waaronder Havenbedrijf Rotterdam.

ZES container wordt geladen
ZES container wordt geladen

Na een commerciële aanbesteding heeft ZES aan Ebusco een contract gegund voor zogenaamde ZESpacks. ZESpacks zijn specifiek ontwikkeld voor gebruik in (hybride) elektrische binnenschepen en dragen zo bij aan het recent genomen besluit van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot in de maritieme sector tegen 2050 met 80% te verminderen. Elke ZESpack kan in totaal 2,9 MWh energie opslaan, wat de totale capaciteit van deze bestelling op 58 MWh brengt.

Na levering van de ZESpacks zal ZES deze nieuwe units inzetten bij zowel bestaande als nieuw op te richten docking stations in heel Nederland. Wanneer de containers niet op een schip worden ingezet, kunnen ze worden gebruikt om het elektriciteitsnet in balans te houden. Het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit is essentieel om de veerkracht van het elektriciteitsnet te vergroten naarmate het aandeel van hernieuwbare energiebronnen, met een meer variabele output, toeneemt.

Bart Hoevenaars, CEO van Zero Emission Services licht toe: “In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met onze eerste ZESpacks en docking station, met de aankoop van deze ZESpacks gaan we nu voor een versnelde opschaling van onze innovatieve systeemoplossing voor de binnenvaart. Met Ebusco kiezen we voor een ervaren, slimme en Europese partner met duurzame en veilige LFP-batterijsystemen en samen zorgen we voor een positief effect op het klimaat en dragen we bij aan oplossingen voor de huidige uitdagingen op energiegebied.”