Column

Dubbel gevoel over Oekraïne

02 juni 2022
Dit artikel is verschenen in de Havenkrant
Hoe kunnen wij je helpen?

Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam, over de inval van Rusland in Oekraïne.

In februari dit jaar werd de wereld opgeschrikt door de inval van Rusland in Oekraïne. Dagelijks zien we in de media wat een menselijk leed dit tot gevolg heeft. Wellicht tegen beter weten in, doet het je hopen dat er spoedig een einde komt aan deze tragedie en dat de internationale rechtsorde wordt hersteld.

Luchtfoto skyline Rotterdam

De Nederlandse overheid heeft, mede in Europees verband, sancties opgelegd aan Rusland en Wit-Rusland als gevolg van de inval. Wij steunen deze maatregelen volledig en voeren ze uit, daar waar wij een rol hebben. Wij zijn niet zelf bevoegd om extra sancties in te stellen voor de Rotterdamse haven.

Tot aan het moment van het schrijven van deze column is het nog zo dat het niet verboden is om energiestromen uit Rusland, zoals olie en gas, te ontvangen of verwerken in onze haven. Dat geeft een dubbel gevoel. Deze stromen zorgen enerzijds voor inkomsten voor Rusland, die onder andere gebruikt worden om de oorlog in Oekraïne te financieren. Anderzijds zijn veel Europese landen nog afhankelijk van deze stromen om daarmee bijvoorbeeld huizen te verwarmen of eten te koken.

De haven is als een mammoettanker: het vergt tijd om de koers te verleggen.
ALLARD CASTELEIN, PRESIDENT-DIRECTEUR (CEO), HAVENBEDRIJF ROTTERDAM

Ik gebruik bewust het woord ‘nog’. Deze oorlog maakt een ander argument om alternatieven te ontwikkelen voor fossiele energie extra zichtbaar: onze energie-onafhankelijkheid. Met duurzame bronnen als wind en zon wordt dat mogelijk. Met groene stroom van de Noordzee gaan we groene waterstof maken. En we willen veel waterstof importeren uit verschillende regio’s wereldwijd. Zo wordt Rotterdam een waterstofhaven. Je leest er meer over in deze Havenkrant.

Als Havenbedrijf en Rotterdamse haven hebben we jaren geleden al gekozen voor een duurzame, CO2-neutrale toekomst. Het streven naar energie-onafhankelijkheid versterkt dat. Hoe zeer we vandaag de dag ook al met die energietransitie bezig zijn, olie, kolen en aardgas blijven de komende jaren deel uitmaken van ons energiesysteem.

De haven is als een mammoettanker: het vergt tijd om de koers te verleggen. Maar onze afhankelijkheid van Russische energie kan nu helpen om de al ingezette koerswijziging te versnellen.