Algemene informatie

Hoe kunnen wij je helpen?

Hier vind je praktische informatie en documenten rondom het inkoopproces bij het Havenbedrijf Rotterdam. Bijvoorbeeld onze algemene inkoopvoorwaarden in het Nederlands en Engels. En een pdf met de instructies voor het juist indienen van facturen.
Heb je vragen? Neem contact op met inkoop via het contactformulier.

Voorwaarden & Regelingen

Facturatie

Voor een soepele en snelle afhandeling van jouw factuur is het belangrijk dat je deze tijdig en correct bij ons aanlevert. Om je hierbij te helpen kun je de 'handleiding factureren aan HBR' downloaden.
In dit document worden de vereisten waaraan je factuur dient te voldoen en hoe je deze bij ons aanbiedt voor een zo optimaal mogelijke verwerking uitgelegd. Je vind hierin ook een voorbeeldfactuur. Wij gaan er vanuit dat je hiermee de facturen first-time-right bij ons kan aanleveren.

Gedragscode Leveranciers (Supplier Code of Conduct)

Deze gedragscode heeft betrekking op directe leveranciers van Havenbedrijf Rotterdam. De leverancier wordt geacht dat zij deze bepalingen ook meeneemt in overeenkomsten met haar leveranciers, (onder)aannemers, partners en anderen die betrokken zijn bij het leveren van het product of de dienst aan Havenbedrijf Rotterdam.